Webbsidorna för ViS har byggts om

2022-11-22

Dokumentsamlingen växer och det har blivit dags att prova en ny struktur för hur ViS-dokumenten visas.

Dokumentsamlingen Vård i samverkan (ViS) har delats upp här på webben utifrån huvudsaklig målgrupp för vården och omsorgen: barn och unga eller vuxna.

Du gör valet i den blå rutan på startsidan för ViS. Därunder hittar du även ingångar till sidan för de lokala ViS-dokumenten och en ny sida med information om organisationen kring ViS.

Den nya strukturen har tagits fram utifrån önskemål och synpunkter från Redaktionsrådet ViS, lokalredaktörer och projektet Implementering av ViS-dokument.

En nyhet är också att information om nya och reviderade ViS-dokument löpande kommer publiceras i den här formen, under "Aktuellt" på ViS startsida

Kontakt

Har du förslag eller frågor som rör webbsidan? Mejla till webblådan. Har du frågor som rör ViS-dokumenten? Mejla till redaktionsrådet ViS.