GAP-UL – gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala län

GAP-UL har i uppdrag av tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO) att se om processerna för samverkan är effektiva och personcentrerade.

Uppdraget innebär att analysgruppen ser på faktorer som påverkar flöden utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och andra gemensamma samverkansprocesser inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Kort sammanfattat så arbetar GAP-UL för säkra, personcentrerade och välfungerande samverkansprocesser. Det innebär att planeringen samordnas med patienten för att skapa trygghet och förhindra oplanerad återinläggning.

Cosmic Link - samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner

Styrande dokument

Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer verksamheternas samarbete i Region Uppsala och länets alla kommuner.

Relaterad information på andra sidor

Kontakt

Analysgruppen för GAP-UL sammanträder ungefär en gång i månaden. Mejla oss dina synpunkter och förslag så får du återkoppling när vi har hanterat dessa under sammanträde.

analysgrupp.gapul@regionuppsala.se