Cosmic Link – samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner

Cosmic Link är en modul i Cosmic som används av Region Uppsala och länets åtta kommuner vid Samverkan vid utskrivning (SVU) och Samordnad individuell plan (SIP). Som ett komplement till Cosmic Link används även funktionsbrevlådor i Cosmic Messenger för riktad kommunikation aktörer emellan. Hälso- och sjukvårdpersonal i kommunerna har även tillgång till vissa andra delar av Cosmic.

Cosmic Link och Messenger användas av alla identifierade enheter inom Region Uppsala och länets åtta kommuner.

Funktionerna för samverkan i Cosmic bygger på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser.

Länkar

Organisationsförändringar för kommunenheter inom Uppsala län

Organisationsförändringar som berör kommunheter som använder Cosmic Link ska alltid anmälas till vss-rc@regionuppsala.se.