Organisation och dokumenthantering i samverkan

Här kan du läsa om strukturen för samverkan i Uppsala län och det gemensamma dokumenthanteringsarbetet inom Vård i Samverkan (ViS). Här finns även medlemmar i Redaktionsrådet ViS och kontaktuppgifter till länets lokalredaktörer.

Organisation för ViS

Relaterade sidor

Kontakt

Vid frågor som rör webbsidan eller ViS-dokumenten mejla till:
redaktionsrad.vis@regionuppsala.se.