Regionalt trafikförsörjningsprogram

UL arbetar tillsammans med trafikföretag och samarbetspartner i regionen för att utveckla den gemensamma affären, vår kollektivtrafik, och tar en aktiv roll i det samarbetet. Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Uppsala för att upprätta Regionalt trafikförsörjningsprogram enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Regionalt program för trafikförsörjning

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehåller bland annat mål och strategier för kollektivtrafikförsörjningen och utveckling av kollektivtrafiken. 

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade vid sammanträde den 21 november 2019 att godkänna förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län för samråd (TSN2019-0088).

Förslaget är en revidering av gällande regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län (2016) och har arbetats fram i en intern process inom Region Uppsala. 

Kontakt

My Larsson

Enhetschef Långsiktig planering