Regional utveckling

Inom Region Uppsala arbetar vi med regional utveckling. Vi stöttar både interna och externa innovatörer. Dessutom samverkar vi inom ämnesområden såsom hållbar energiproduktion, biologiska läkemedel och affärsutveckling.

Region Uppsala innovation

Region Uppsala innovation verkar för att Region Uppsalas hälso- och sjukvård ska samverka med företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer. Innovatörer får stöttning i arbetet med att utveckla tjänster och produkter som förbättrar vården, exempelvis i form av klinisk expertis och användbarhetstest.

Samverkan inom regional utveckling

Det finns en mängd olika områden som ständigt utvecklas och förbättras tack vare samverkan inom regional utveckling. Bland annat infrastrukturplanering, hållbar produktutveckling, energilösningar, Regionalt forum, biologiska läkemedel och affärsutveckling.