Regional utveckling

Inom Region Uppsala arbetar vi med regional utveckling. Vi stöttar både interna och externa innovatörer. Dessutom samverkar vi inom ämnesområden såsom hållbar energiproduktion, biologiska läkemedel och affärsutveckling.

Samverkan inom regional utveckling

Det finns en mängd olika områden som ständigt utvecklas och förbättras tack vare samverkan inom regional utveckling.

Region Uppsala innovation

Vi verkar för att Region Uppsalas hälso- och sjukvård ska samverka med företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

Aktuellt inom regional utveckling

2021-02-23
Under vecka sju delas en bilaga ut från Region Uppsala tillsammans med UNT och Dagens industri. I bilagan lyfts olika exempel på hur vi samverkar kring regional utveckling.
2020-05-27
Sedan april 2019 har arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin (RUS) varit igång och nu går förslag på Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län ut på remiss.
Alla nyheter