Regional utveckling

Inom Region Uppsala arbetar vi med regional utveckling. Vi stöttar både interna och externa innovatörer. Dessutom samverkar vi inom ämnesområden såsom hållbar energiproduktion, biologiska läkemedel och affärsutveckling.

Samverkan inom regional utveckling

Det finns en mängd olika områden som ständigt utvecklas och förbättras tack vare samverkan inom regional utveckling.

Region Uppsala innovation

Vi verkar för att Region Uppsalas hälso- och sjukvård ska samverka med företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

Aktuellt inom regional utveckling

2021-05-31
Region Uppsala har tillsammans med flera andra aktörer i länet undertecknat elektrifieringslöften. Det innebär att aktörerna förbinder sig att ställa om sina tunga godstransporter till ökad eldrift.
2021-03-30
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län fastställdes av regionfullmäktige i mars 2021. Strategin ska också fungera som länets Agenda 2030-strategi.
2021-02-23
Under vecka sju delas en bilaga ut från Region Uppsala tillsammans med UNT och Dagens industri. I bilagan lyfts olika exempel på hur vi samverkar kring regional utveckling.
Alla nyheter