Regional utveckling

Inom Region Uppsala arbetar vi med regional utveckling. Vi stöttar både interna och externa innovatörer. Dessutom samverkar vi inom ämnesområden såsom hållbar energiproduktion, biologiska läkemedel och affärsutveckling.

Samverkan inom regional utveckling

Det finns en mängd olika områden som ständigt utvecklas och förbättras tack vare samverkan inom regional utveckling.

Region Uppsala innovation

Vi verkar för att Region Uppsalas hälso- och sjukvård ska samverka med företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

Kalender

Till kalendarium

Aktuellt inom regional utveckling

2024-07-02
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar varje år en rapport om miljöarbetet i regionerna. I rapporten kan du ta del av Region Uppsalas miljöarbete i jämförelse med andra regioner.
2024-06-25
I arbetet med att ta fram den reviderade versionen av den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län så har det under våren genomförts flertalet workshops för att samla in kunskap och insikter om de mål och indikatorer som ska ligga till grund för den reviderade versionen.
2024-03-08
Arbetet med att revidera den nuvarande regionala utvecklingsstrategin (RUS) är igång. Den reviderade versionen kommer att bygga vidare på befintlig struktur och de målområden som är framtagna i samverkan med länets aktörer, men med vissa förtydligar och sammanslagningar.
2024-03-08
Projektet Validering i Östra Mellansverige (ÖMS) tar nu fart inför året med en kraftfull start.