Regional utveckling

Inom Region Uppsala arbetar vi med regional utveckling. Vi stöttar både interna och externa innovatörer. Dessutom samverkar vi inom ämnesområden såsom hållbar energiproduktion, biologiska läkemedel och affärsutveckling.

Samverkan inom regional utveckling

Det finns en mängd olika områden som ständigt utvecklas och förbättras tack vare samverkan inom regional utveckling.

Region Uppsala innovation

Vi verkar för att Region Uppsalas hälso- och sjukvård ska samverka med företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

Kalender

Till kalendarium

Aktuellt inom regional utveckling

2024-03-08
Arbetet med att revidera den nuvarande regionala utvecklingsstrategin (RUS) är igång. Den reviderade versionen kommer att bygga vidare på befintlig struktur och de målområden som är framtagna i samverkan med länets aktörer, men med vissa förtydligar och sammanslagningar.
2024-03-08
Projektet Validering i Östra Mellansverige (ÖMS) tar nu fart inför året med en kraftfull start.
2023-12-01
Regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS) har frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk planering.
2023-06-16
Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2018 i uppdrag att upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.