Regional utveckling

Inom Region Uppsala arbetar vi med regional utveckling. Vi stöttar både interna och externa innovatörer. Dessutom samverkar vi inom ämnesområden såsom hållbar energiproduktion, biologiska läkemedel och affärsutveckling.

Samverkan inom regional utveckling

Det finns en mängd olika områden som ständigt utvecklas och förbättras tack vare samverkan inom regional utveckling.

Region Uppsala innovation

Vi verkar för att Region Uppsalas hälso- och sjukvård ska samverka med företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

Kalender

Till kalendarium

Aktuellt inom regional utveckling

2022-05-03
Vid sitt möte den 26 april antog regionstyrelsen Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 – 2030. Digital infrastruktur är ett begrepp som innefattar all fysisk infrastruktur som möjliggör olika bredbandsuppkopplingar, både fast och mobilt bredband.
2022-02-14
Hur mår invånarna i Uppsala län? Hur ser deras levnadsvanor ut när det gäller till exempel kost, motion och alkoholvanor? Vad har de för livsvillkor vad gäller frågor som arbetsliv, trygghet och sociala relationer och vilka effekter har coronapandemin haft? Det ska Region Uppsala ta reda på i enkätundersökningen Liv och hälsa.
2022-01-28
Från och med hösten 2021 finns det en beredningsgrupp för den Regionala ledningsgruppen (RLG).
2021-12-14
Region Uppsala tar tillsammans med de övriga regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS) ett gemensamt grepp för att säkra kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad i ÖMS. Med Region Uppsala som projektägare har projektet #Vägled - Kompetens beviljats 11,23 miljoner kronor i EU-medel för att under 16 månader kunna genomföra kompetensutvecklingsinsatser kopplat till vägledning i kommunerna.