Distansarbetets påverkan i Östra Mellansverige

2023-12-01

Regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS) har frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk planering.

 Svaren visar bland annat att distansarbetet har haft störst påverkan på resor och pendling, samt medfört en ökad efterfrågan på småhus och fritidshus på landsbygderna. Många kommuner säger att distansarbete gör det möjligt för invånare att bosätta sig i områden med längre pendlingsavstånd till både arbete och utbildning. De nämner flera konkreta exempel på satsningar som upplevs ha direkt koppling till ett ökat distansarbete, bland annat bostäder på nya platser och etableringar av co-workingytor.

Rapporten om hur ökat distansarbete påverkar kommunernas samhällsplanering.

Läs hela sammanställningen här (pdf)

Kontakt

Fredrik Hillblom

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor

Hitta på sidan