Elektrifieringslöften ska minska utsläppen från tunga transporter

2021-05-31

Region Uppsala har tillsammans med flera andra aktörer i länet undertecknat elektrifieringslöften. Det innebär att aktörerna förbinder sig att ställa om sina tunga godstransporter till ökad eldrift.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 2045. Transporter genererar cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen och vägtransporter orsakar huvuddelen av dessa.

Elektrifiering är en viktig del av lösningen för att minska utsläppen från transporter i en snabbare takt. Samtidigt är det en utmaning för elektrifieringen att Uppsala län har betydande kapacitetsbrist vad gäller eldistribution. Elektrifiering av fordons- och arbetsmaskinsdrift förutsätter tillräcklig kapacitet i elnäten, och att smart teknik används för att möjliggöra en flexibilitet i elanvändningen.

Region Uppsala har därför tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län, Uppsala, BioDriv Öst, Handelskammaren i Uppsala län, Sveriges Åkeriföretag Uppsala och Vattenfall Eldistribution, kommit överens om att gemensamt arbeta för att ställa om de regionala tunga transporterna till ökad eldrift på ett eleffektklokt sätt. Aktörerna tecknar nu så kallade elektrifieringslöften som ett led i att nå nollutsläppsmålet av växthusgaser.

17 elektrifieringslöften från norr till söder ska påskynda elektrifieringen av godstransporter (regeringen.se)

Kontakt

Marta Fallgren

Miljöchef