Energiportalen är uppdaterad med mer och tätare data

2021-11-29

På energiportalen finns Region Uppsalas solelanläggningar samlade med driftdata som delas öppet från anläggningarna. För att kunna göra jämförelser har solcellsanläggningarna installerats med olika tekniker.

Som en del i en större energisatsning har Region Uppsala de senaste åren installerat solceller motsvarande två fotbollsplaner. Det gör oss till en av de största solcellsinnehavarna i länet. För att stötta forskning och den svenska solelbranschen har solcellsanläggningarna installerats med olika tekniker.

– Eftersom det tidigare inte fanns några storskaliga tester av olika solcellstekniker har vi installerat flera typer av solceller för att kunna jämföra och utvärdera tekniker. All information sparas i en databas och syftet är att kunna svara på frågor som exempelvis vilken typ av solceller eller installationer som är bäst och om dyrare solceller är värda pengarna man kan få från ökad produktion berättar Fredrik Sadjak, Teknikförvaltare, Fastighet och service, Region Uppsala.

Energiportalen är öppen för alla

På energiportalen samlas all driftdata från solcellsanläggningarna i kombination med väderstationer som tar in väderdata. Databasen är öppen för alla som är intresserade av solceller, exempelvis forskare och större fastighetsägare men även företag och privatpersoner som vill testa solceller.

– Målsättningen med energiportalen är att Region Uppsala ska dela med sig av sina erfarenheter och ge svar om vad som fungerar bäst, och på det sättet driva på omställningen till ett fossilfritt energisystem i Sverige säger Jonas Eriksson, Teknisk chef, Fastighet och service, Region Uppsala.

På webbplatsen finns funktioner för att på egen hand kunna jämföra och utvärdera solelanläggningarna och de olika solcellspanelerna. Datat som har samlats in används redan idag av studenter och forskare på olika universitet i Sverige. Intresset för vår diversifierade solcellspark gör att vi tar emot flera studiebesök per år från olika intressenter.

Energiportalen är ett samarbete mellan Region Uppsala och Stuns Energi.

Besök energiportalregionuppsala.se för att ta del av mer information om solceller och jämförelser av solelanläggningar.

Kontakt

Fredrik Sadjak

Teknikförvaltare El