Infrastrukturplanering för förnybara drivmedel i Uppsala län 2022

2023-06-16

Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2018 i uppdrag att upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

I Uppsala län samverkade Läns­styrelsen i Uppsala län och Region Uppsala i framtagandet av planen som publicerades i början av 2019. I och med att omvärlden snabbt förändras har planen aktualiserats rörande förslag på konkreta åtgärder samt stöd för fysisk planering hos länets kommuner och region Uppsala. Till 2030 behöver cirka 300 nya snabbladdpunkter etableras för lätta fordon , ett flertal laddplatser anpassade för tunga fordon tillkomma samt ett antal nya tankställen för bio- och vätgas. Rapporten ger förslag på möjliga platser för tillkommande bedömt infrastrukturbehov för varje kommun i länet.

Läs rapporten "Infrastrukturplanering för förnybara drivmedel i Uppsala län 2022".

Till Länsstyrelsens webb

Kontakt

Mikael Åhlman

Miljöstrateg

Hitta på sidan