Ny beredningsgrupp för den Regionala ledningsgruppen

2022-01-28

Från och med hösten 2021 finns det en beredningsgrupp för den Regionala ledningsgruppen (RLG).

Beredningsgruppens syfte är att säkra en strategisk agendasättning och god beredning av ärenden till RLG. Den ska också säkra ett hemtagande och effektivt verkställande av de beslut som RLG fattar.

I beredningsgruppen sitter representanter från länets kommuner, Länsstyrelsen i Uppsala län och Region Uppsala. Region Uppsala koordinerar beredningsgruppens arbete.

Vad är Regionala Ledningsgruppen (RLG)?

RLG är högsta tjänstepersonsgruppering inom samverkanssystemet i Uppsala län och agerar som Regionalt forums tjänstemannastöd och beredningsorgan. Regionala ledningsgruppen består av länets kommundirektörer, regiondirektören, regionala utvecklingsdirektören samt Länsrådet. Regiondirektören är ordförande i gruppen.

Anmäla ärenden

Inför beredningsgruppens möten finns det möjlighet att anmäla ärenden.

Detta bör/ska göras sju dagar innan beredningsgruppens möte för att på så vis vara säker på att ärendet tas upp på beredningsgruppens kommande möte. Se datum till höger.

Anmälan av ärende görs via mejl till funktionsbrevlådan regionalutveckling@regionuppsala.se

För närvarande finns det ingen särskild mall för ärenden. När en sådan är upprättad kommer detta att informeras.

Beredningsgruppens möten våren 2022

7 februari
10 mars
7 april
23 maj

Kontakt

Pär Westring

Utredare