Stor undersökning om invånarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

2022-02-14

Hur mår invånarna i Uppsala län? Hur ser deras levnadsvanor ut när det gäller till exempel kost, motion och alkoholvanor? Vad har de för livsvillkor vad gäller frågor som arbetsliv, trygghet och sociala relationer och vilka effekter har coronapandemin haft? Det ska Region Uppsala ta reda på i enkätundersökningen Liv och hälsa.

Svaren hjälper oss att fatta bra beslut

Undersökningen skickas ut till 18 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år och äldre i länet. Svaren används för att veta hur våra invånare mår och har det, om det ser olika ut mellan olika grupper och kommuner samt för att följa utvecklingen över tid.

– Undersökningar av det är slaget är ett viktigt komplement till de register och kunskaper vi redan har. Att få en uppfattning om befolkningens livsvillkor och levnadsvanor kopplat till hälsa är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta effektivt mot en bättre och mer jämlik folkhälsa i länet. Vi hoppas verkligen att de som får enkäten vill svara på frågorna, för ju fler som svarar desto tillförlitligare blir resultatet säger Angelica Åström, utredare på avdelningen för regional utveckling. 

Resultaten kommer att användas för kunskapsspridning, planering och styrning i det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet i länet.

Nyheter för årets undersökning

Liv och hälsa har genomförts regelbundet sedan år 2000 och ger oss ett unikt underlag för att följa hälsans utveckling över tid. Årets undersökning innehåller några nyheter, till exempel frågor om coronapandemin. Nytt för i år är också att det går att fylla i enkäten på mobiltelefon och surfplatta via QR-kod. Det går också att fylla i enkäten på datorn eller på papper. Via webbalternativen går det att besvara enkäten på engelska.

Resultaten kommer i slutet av året

Liv och hälsa är ett samarbete mellan Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län. Totalt skickas cirka 78 000 enkäter ut.
De första resultaten kommer att presenteras i slutet av året.

Kontakt