Strategi för digital infrastruktur antagen

2022-05-03

Vid sitt möte den 26 april antog regionstyrelsen Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 – 2030. Digital infrastruktur är ett begrepp som innefattar all fysisk infrastruktur som möjliggör olika bredbandsuppkopplingar, både fast och mobilt bredband.

De regionala målsättningarna för bredband som lyfts fram i strategin finns även som indikatorer i den regionala utvecklingsstrategin, samt som mål i Regionplan och budget 2022–2024. De ligger i linje med de nationella målsättningarna. Som mål nämns exempelvis att år 2025 bör hela Uppsala län ha tillgång till snabbt bredband, och 98 procent bör ha tillgång till 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet.

Strategin syftar till att ge en ram och en riktning för utvecklingsarbetet 2022–2030.

Kontakt

Sofia Millbert

Regional bredbandskoordinator

Hitta på sidan