Regional lansering av EU-rapport om romer i Sverige: En eftermiddag om romer och resandes livsvillkor

Startdatum 2022-05-31
Slutdatum 2022-05-31
Tid 13:00 - 17:00
Plats Trädgårdsgatan 1, Uppsala universitet/Juridiska fakulteten eller digitalt. Du kryssar i hur du önskar delta i samband med din anmälan.
Anmäl dig

Raoul Wallenberginstitutet bjuder, i samverkan med Länsstyrelsen Uppsala län, in till en regional lansering av rapporten Roma and Travellers in six Countries i Uppsala den 31 maj kl. 13.00-17.00.

Rapporten, som har tagits fram av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), behandlar romer och resandes livsvillkor i sex länder. Den bygger på totalt 4659 intervjuer varav 404 i Sverige och berör flera viktiga områden så som diskriminering, bostad, hälsa, utbildning och arbete, trakasserier och hatbrott samt fattigdom och social exkludering. Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt (RWI) har fått i uppdrag av FRA att, i nära samarbete med det romska civilsamhället, lansera rapporten i Sverige.

Syftet med lanseringen är att presentera rapporten och - mot bakgrund av EU:s ramverk för romsk jämlikhet, inkludering och delaktighet samt den svenska strategin för romsk inkludering - skapa dialoger kring romers rättigheter i Sverige. Ytterligare regionala lanseringar kommer att äga rum i Malmö, Göteborg och Linköping. Slutsatserna från samtliga regionala möten, med synpunkter från det lokala/regionala civilsamhället, kommer att presenteras vid den nationella lanseringen i Stockholm den 8 juni.

Eftermiddagen i Uppsala riktar sig framför allt till aktörer i Uppsala, Stockholm och Gävleborgs län. Målgrupper som särskilt uppmuntras till att delta är romskt och resande civilsamhälle, regionala och lokala tjänstepersoner samt politiker, anti-diskrimineringsbyråer, MR-organisationer, hyresgästföreningar, lokala bildningsförbund, lärare (romani) och övriga med intresse för frågorna.

Emilia Huczko, samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens, inleder dagen genom att berätta om Uppsala kommuns arbete med romsk inkludering. 

Ytterligare upplysningar lämnas av Frida Wall, mejladress: frida.wall@rwi.lu.se