#vägledKompetens: Framtidens arbetsmarknad

Startdatum 2022-06-08
Slutdatum 2022-06-08
Tid 08:15 - 15:30
Plats Örebro
Anmäl dig

Region Örebro län och projekt #vägledKompetens genomför en regional konferens i samverkan med Svenskt Näringsliv, Örebro universitet och Arbetsförmedlingen.

Temat för konferensen är En omvärld i förändring – kriser och krig påverkar oss alla. Frågor som kommer tas upp under konferensen och behandlas är:

  • Vilka blir konsekvenserna och effekterna på arbetsmarknaden?
  • Vad får det för betydelse på framtida utbildnings- och kompetensbehov?
  • Hur ser arbetsliv och arbetsplatser ut i framtiden?

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare/arbetsförmedlare/skolledare och andra intresserade av arbetsmarknads- och kompetensfrågor inom Region Örebro län.

Anmälan

Klicka på knappen Anmäl dig senast 1 juni.

Kontakt

Laila Berglund, projektledare:

laila.berglund@regionorebrolan.se