Liv och hälsa vuxen – folkhälsoundersökning

Liv och hälsa är en folkhälsoundersökning som genomförs i samverkan mellan flera regioner. Undersökningen ger oss kunskap om den vuxna befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Hälsan förändras över tid och den ser olika ut i olika grupper och i olika delar av landet. För att upptäcka och påverka dessa skillnader är det viktigt att följa utvecklingen över tid. Därför har Liv och hälsa-undersökningen genomförts regelbundet sedan år 2000. Den genomförs i samverkan mellan Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

18 000 länsbor får chansen att bidra till kunskap om folkhälsan

Undersökningarna är ett unikt underlag för kunskapsspridning, planering och styrning. Resultaten presenteras i olika former och sammanhang, från muntliga redovisningar och rapporter till vetenskapliga artiklar. 

Senast undersökningen genomfördes var 2017 och under våren 2022 är det dags igen. 78 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år och äldre får möjlighet att besvara enkäten, varav 18 000 i Uppsala län. Frågorna rör bland annat hälsa och levnadsvanor, trygghet och sociala relationer, ekonomiska förhållanden, boende och arbetsliv.

Att besvara undersökningen är att bidra till kunskapen om hur befolkningen mår och har det. Med resultaten från Liv och hälsa får vi ett viktigt underlag i arbetet att förbättra hälsan och livsvillkoren i länet.  

Vill du ta del av resultaten från tidigare undersökningar kan du mejla kontaktpersonen längst ner på denna sida.

Frågor och svar om undersökningen Liv och hälsa 2022 i Uppsala län

Kontakt