Liv och hälsa vuxen – folkhälsoundersökning

Liv och hälsa är en folkhälsoundersökning som genomförs i samverkan mellan flera regioner. Undersökningen ger oss kunskap om den vuxna befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Hälsan förändras över tid och den ser olika ut i olika grupper och i olika delar av landet. För att upptäcka och påverka dessa skillnader är det viktigt att följa utvecklingen över tid. Därför har Liv och hälsa-undersökningen genomförts regelbundet sedan år 2000. Den genomförs i samverkan mellan Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

8 279 länsbor har bidragit till kunskap om folkhälsan

Under våren 2022 så genomfördes den sjätte omgången av Liv och hälsa-undersökningen. Region Uppsala vill tacka alla 8 279 länsbor som har svarat på enkäten. Med resultaten från Liv och hälsa får vi ett viktigt underlag i arbetet att förbättra hälsan och livsvillkoren i länet.  

Vill du ta del av resultaten från tidigare undersökningar? Hör av dig!

Tryggve Pederby

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor