Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning. Den ger kunskap om unga i länet och är en arena för unga att få komma till tals i frågor som rör dem.

Eleverna i länets årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får i Liv och hälsa ung besvara frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de ser på framtiden - för dem själva och för världen i stort.

Med resultatet från Liv och hälsa ung kan vi se om hälsan och livsvillkoren är ojämlikt fördelade bland unga i vårt län. Genom att använda resultaten i Liv och hälsa ung tillsammans med annan kunskap och erfarenheter om unga kan vi lägga upp strategier och insatser för att göra samhället och hälsan bättre och mer jämlik.

Utöver resultaten som publiceras här på webben har Region Uppsala författat fördjupningsrapporter på områdena trygghet, sexuell hälsa och psykisk hälsa.

För att ta del av dessa rapporter kontakta Angelica Kristiansson Åström – Utredare social hållbarhet.

Kontakt

Angelica Kristiansson Åström