Testa Center

Testa center i Uppsala är testbädd för testning och verifiering av teknologier för produktion av biologiska läkemedel. Här kan du få hjälp att lättare ta steget från forskning till industriell tillämpning av nya teknologier för att producera biologiska läkemedel.

På Testa center kan forskare, akademi, startup-företag och större bolag eller industrier testa sina innovativa idéer i en högkvalitativ laboratorieanläggning.

Region Uppsala stöder Testa center som en drivkraft för innovation och tillväxt i företagen. Anläggningen ägs av Cytiva men drivs som ett icke vinstdrivande bolag.

Kontakt

Erik Asplund

Näringslivsstrateg

Hitta på sidan