Bättre bemötande och kommunikation - bildstöd, förhållningssätt och appar

Välkommen till en halvdagsutbildning/workshop om tillgänglighet i bemötande och kommunikation, för dig som arbetar på folkbibliotek i länet. Halvdagen innehåller en visning av Infoteket, en föreläsning samt en workshop i bildstöd.

Tid och plats

Den 14 maj klockan 9–12 på Infoteket, Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala

Du kan välja mellan att delta under hela förmiddagen, eller bara under den första delen som är visning, föreläsning och fikapaus.

Program

9.00–10.20: Visning av Infoteket och föreläsning

Om tillgängligt bemötande och kommunikation. Bibliotekarie Eva Akne och IKT-pedagog Fanny Iselidh berättar om bildstöd, digitala verktyg och förhållningssätt, som gör att fler kan känna sig förstådda och välkomna.

10.20–10.40: Fikapaus

10.40–12.00: Workshop i bildstöd

För dig som vill prova på att skapa egna bildstöd. Du får lära dig att använda ett gratisverktyg för att exempelvis ta fram pratkartor, bildsätta informationsmaterial eller skyltar. Bildstöd är bra för många som av olika anledningar har begränsad språk- eller läsförmåga. Ta med egen dator, eller surfplatta. 

Sista anmälningsdatum är den 7 maj. Det är begränsat antal platser.

Anmälningslänk till den 14 maj (forms)

Arrangörer

Samarrangemang mellan biblioteksutveckling och Infoteket, Region Uppsala.

Mer information om Infoteket:

Infoteket om funktionshinder (regionuppsala.se)

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek och litteratur

Hitta på sidan