Dagerman 100 år – Slutkonferens om projekt Växelspel

En summering av projekt Växelspel i en slutkonferens på Uppsala konsert- och kongress i Uppsala.

Projekt Växelspel har utifrån temat Stig Dagerman utforskat en metod för samverkan och konstnärlig utveckling. Syftet med konferensen är att samtala om vad projektet har bidragit till och att samarbetsparters får utbyta erfarenheter och dela med sig av det kreativa utforskandet kring Dagerman. Nu bjuder vi in tjänstepersoner inom kommuner och regioner samt kulturskapare med intresse för projektet och Stig Dagerman till en slutkonferens där vi summerar projektet. Under konferensen delar vi med oss av kulturupplevelser och korta föredrag om Dagerman och presenterar tolkningar av hans texter. 

Tid och plats

11 juni klockan 17.30–21 på Uppsala Konsert och Kongress.

Program

17.30 Summering av projektet genom samtal. Vilka effekter har projektet gett för kulturlivet, medborgarna i länet och Älvkarleby kommun? Hur har Växelspel bidragit till att öka kunskapen om Stig Dagermans författarskap?

Paus med lättare tilltugg

19– 21 Musik, scenkonst, föredrag och inspel som projekt Växelspel resulterade i.

Denna del av konferensen kommer att vara öppen för allmänheten.

Medverkande

Annika Eklund (Kulturdirektör, Region Uppsala), Fia Söderberg (Kulturutveckling, Region Uppsala), Jessica Lindegren, Per Lidvall, Johannes Ehnsmyr, Bengt Söderhäll, Torhild Elisabet Sandberg, Per Göran Back, Anna Franklin, Elin Hilläng, Maria Hallengren, Thommy Wahlström med flera.

Region Uppsala i samarbete med Älvkarleby kommun och med stöd från Kulturrådet.

Anmälan till konferensen

Anmälan i forms senast 30 april

Konferensen är kostnadsfri.

Kontakt

Fia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur