Digital informationsträff för föreningar om kulturstöd

Är du aktiv i en förening eller stiftelse i Uppsala län inom kulturområdet?  Eller tjänsteperson inom kultursektorn och vill veta mer om vilka stöd som finns att söka?

Boka in och anmäl dig till informationsträffen!

Representanter från bland annat Postkodsstiftelsen, Allmänna arvsfonden, Världsklass Uppsala och Leader Upplandsbygd berättar om sina stödmöjligheter till föreningar och stiftelser inom kulturområdet. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

Tid och plats

Tisdag 10 september 2024 klockan 18–20.

Träffen är digital via teams.