Konferens: Kultur för hälsa

Välkommen till en konferens med fokus på hur kultur kan komplettera vården!

Under denna konferens presenteras aktuell forskning och exempel på hur kultur tillämpas i vårdens verksamheter genom regionala och lokala exempel. Avslutningsvis hålls en panel kring utmaningar och möjligheter vid implementering av kulturaktiviteter i samarbete med vården.

 

Det finns idag god evidens om kulturens roll som hälsofrämjare, något som många regioner tar fasta på. Bland annat genom Östgötamodellen där patienter erbjuds delta i kultur- och naturaktiviteter i närområdet. Genom aktiviteterna stärks den existentiella hälsan, patienterna ges ett socialt sammanhang att utvecklas i, kompetenskraft och resiliens byggs. Hälsofrämjande arbetssätt avlastar vården.

 

Tid och plats

24 september klockan 9—13.15 på Reginateatern, Trädgårdsgatan 6, Uppsala.

Anmäl dig till konferensen här (forms)

Anmäl dig senast 3 september.


Vem kan delta?

Kulturaktörer, tjänstepersoner och politiker inom såväl kultur som

hälso- och sjukvård ifrån Region Uppsala och länets kommuner.

 

Program

 • 8.45  Kaffe och frukt
 • 9  Inledning
  Helene Zeland Bodin, ordförande för Region Uppsalas kulturnämnd, tillsammans med Annika Eklund, kulturdirektör för Region Uppsalas Kultur och bildning, hälsar välkomna.
 • 9.10 Kultur, hjärna och hälsa
  Gunnar Bjursell, professor och direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet.
 • 9.40 Kultur på recept
  Anita Jensen, PhD, är kultur- och hälsostrateg vid Region Skåne inom primärvården och författare till boken Kultur og Sundhedet mangfoldigt felt.
 • 10.10 Kaffepaus
 • 10.20 Estetik och existentiell hälsa: lärdomar från konstens rike
  Max Liljefors, professor i konsthistoria vid Lunds universitet, och ledamot av Kungliga vetenskapsakademien. Han forskar om konstens och den estetiska upplevelsens transformativa och läkande potential.
 • 10.50 Må bra med natur och kultur—Östgötamodellen
  Maria Linderström, utvecklingsledare vid enheten för hälsa- och vårdutveckling vid Region Östergötland, berättar om Östgötamodellen—en modell där kultur och natur kompletterat vården i Region Östergötland sedan 2012.
 • 11.20 Läsa tillsammans
  Ann-Sofie Lans Lindgren, bibliotekarie på Barnbiblioteket vid Region Uppsala, delar med sig av sin erfarenhet från att arbeta med olika former av högläsning på Akademiska sjukhuset.
 • 11.30 Lunch, wraps
 • 12.10 Film: Ensamhet
  Oscar Wahlberg, har tidigare studerat vid Region Uppsala folkhögskola och nu vid Stockholms filmskola, belyser den ofrivilliga ensamheten i sin debutfilm. Filmen har visats på flera evenemang, inklusive Uppsala internationella kortfilmsfestival.
 • 12.30 Panelsamtal
  Gunnar Bjursell, Anita Jensen, Max Liljefors och Maria Linderström deltar i en panel där teman som implementering och förankring av kultur i hälso– och sjukvården diskuteras. De belyser även de utmaningar och möjligheter som finns, samt hur piloter och tillfälliga projekt inom kultur och hälsa kan bli fortlöpande verksamhet istället för tillfälliga tomtebloss.
 • 13 Avslutning
  Helene Zeland Bodin och Annika Eklund.

Kontakt

Sara Krondahl

Handläggare