Konstnärlig kompetens i plats- och landsbygdsutveckling

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt.

Webbinarierna arrangeras genom ett interregionalt samarbete och ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. Denna gång får vi en inblick i flera spännande kulturinitiativ.

I det lilla samhället Frövifors skickas en poet för att med konstnärliga metoder bidra till lokal samhällsutveckling i samband med utbyggnationen av ny industri på orten. I brukssamhället Karmansbo i Skinnskattebergs kommun, Västmanland sker sedan 2023 en bred samverkan mellan myndigheter, civilsamhälle och näringsliv i syfte att utveckla metoder för arbetet med ”gestaltad livsmiljö” i Västmanland. I augusti 2024 arrangeras ett 10 dagars residens, där sju deltagare inom gestaltande discipliner som konst, arkitektur och slöjd samlas i ett 10 dagar lång arbetsvistelse för att arbeta med utgångspunkt i Karmansbo som plats. Myndigheterna och samverkansparterna tar med sig resultatet av residenset in i vidare utvecklingsarbete.

Initiativen ovan har i del förverkligats genom det regionala utvecklingsprojektet Kulturella kraftfält på landsbygden (2023–2025) som drivs av Region Örebro län i samarbete med Region Västmanland med stöd från Kulturrådet.

Datum och tid

Torsdag den 5 december klockan 8.30 – 9.30

Delta i webbinariet genom denna teamslänk

Webbinariet är kostnadsfritt och det krävs ingen anmälan.

Övrig information

Webbinarierna sker i ett samarbete mellan Region Halland, Regionalt Designcentrum Jämtland/Härjedalen, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Blekinge/Konst i Blekinge och Region Gävleborg

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst

eira.ekenstaf@regionuppsala.se
018-61 73 498