Samtalsserie - gestaltad livsmiljö till frukost

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt. Webbinarierna arrangeras genom ett inter-regionalt samarbete och ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Dagar då vårens tillfällen sker:

Torsdagar: klockan 8.30–9.30

15 februari: Hej Främling!

Samira Musa, verksamhetsutvecklare på Hej Främling!, och Jon Söder, samordnare civilsamhälle på Östersunds kommun, delar insikter om deras samarbete för att utveckla Torvalla-området i Östersund. Deras arbete grundar sig på beprövade metoder, bland annat från Design Thinking, och utgör en del av kommunens övergripande strategi för Torvallas utveckling.

14 mars: Lekkontoret - ett offentligt designkontor för lek

Lekkontoret är en designstudio som arbetar med att stärka barns delaktighet i stadsutvecklingen genom inkluderande designprocesser. Här används lek som ett verktyg för offentlig dialog och design. Studion består av barn och vuxna designers som samarbetar kring designuppdrag i offentliga utrymmen. Catherine Paterson, barnkulturdesigner och grundare av Lekkontoret, delar insikter om studions arbetsmetoder och processer med exempel från deras senaste projekt i Halland.

25 april: Arkitekten Joar Nango om Samiskt arkitekturbibliotek

Arkitekt Joar Nango presenterar Girjegumpi, ett nomadiskt bibliotek som inrymmer böcker och föremål relaterade till urfolksarkitektur. Girjegumpi fungerar även som en plats för diskussion och eftertanke kring arkitektur ur ett samiskt perspektiv.

16 maj: Förorenade platser som kulturarv

Över hela Sverige finns det tusentals förorenade platser, exempelvis gamla industriområden eller avfallsdeponier, där marken har förorenats antingen olagligt eller som en del av en tidigare modern tillverkning. Tillträde är ofta förbjudet i väntan på en sanering som aldrig tycks ske, och platsernas framtid förblir ovis. Dessa platser utgör utan tvekan en del av vårt nationella kulturarv, men de syns inte på några kartor över destinationsmål.

Vi tittar närmare på två av dessa platser, utifrån två konstnärliga projekt: ”Kulturarvet Sågverkstomten” (Rydöbruk, Halland) av Eric Andersson och ”Naturkulturreservatet Marhult” (Uppvidinge, Småland) av Timo Menke. Konstnärerna diskuterar förorenade platser som kulturarv och deras återaktivering. Hur har platserna hanterats och hur ser vi på dem idag? Vilken roll spelar de i våra gemensamma livsmiljöer? Hur kan ett framtida arbete med dessa platser se ut?

Anslut till samtalen här:

Inspirationstillfällena sker via Teams:

Länk till Gestaltad livsmiljö till frukost våren 2024 

Kontakt

I samarbete med Region Blekinge, Region Västmanland, Region Jämtland Härjedalen och Region Halland

 

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst