Workshop med Stina Ehn och Oda Brekke

En workshop där vi utforskar relationen mellan dans och dess omedelbara omgivning.

Under denna workshop delar Stina och Oda sina praktiker från pågående samarbete som undersöker relationer mellan dans och dess omedelbara omgivning. Utifrån övningar där vi ser, känner på och lyssnar till rummet laborerar vi med danser som rör sig på en skala mellan bestämd och öppen form.

Stina Ehn intresserar sig för dansens taktila materialitet i relation till den visuella bild den producerar. Hon experimenterar med metoder där dans och språk informerar varandra och arbetar ofta i nära samarbete med andra konstnärer.

Oda Brekke arbetar internationellt som koreograf, performer och skribent. Arbetet karaktäriseras av en materialistisk ingång till perception som främjar detaljer framför överblick. Hon är intresserad av metoder som komplicerar lineära narrativ och instrumentaliserade förhållningsätt.

I samarbete med Revolve performance days.

Datum och plats

16 maj på Bolandskolan Uppsala klockan 10–12

Anmälan

Anmälan sker senast 9 maj till eva.forsberg.pejler@regionuppsala.se

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Hitta på sidan