Sök bidrag, stipendier och stöd till kulturliv

För att stödja kulturlivet i Uppsala län, ger Region Uppsala årligen bidrag till regionala kulturinstitutioner och andra organisationer som verkar inom kulturområdet i länet. Till det fria kulturlivet fördelar vi bland annat projektbidrag och stipendier. Vi ger även bidrag till studieförbund och barn- och ungdomsorganisationer.

Sök bidrag för regional verksamhet inom Uppsala län

Stipendier och bidrag för barn och unga i Uppsala län

Kulturstipendier för professionella kulturskapare i Uppsala län

Bidrag för att arrangera offentlig scenkonst

Bidrag för filmproduktion

Bidrag till studieförbund

Om modellen för kultursamverkan och kulturskaparrådet

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Region Uppsala fördelar de årliga statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. Mottagare av statliga bidrag är kulturinstitutioner och verksamheter inom länet som även medfinansieras av region eller kommun. Till grund för besluten finns en regional kulturplan.

Läs mer om Kultursamverkansmodellen.

Läs mer om Kulturskaparrådet.

Allmän handling och personuppgifter

Ansökan om bidrag, stöd eller stipendie som du skickar till Region Uppsala är allmän handling. Alla invånvare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning. 

Läs mer om allmänna handlingar och behandling av personuppgifter på regionuppsala.se.

Kontakt

Kultur och bildning