Allmänna handlingar

Alla har rätt till att ta del av de allmänna offentliga handlingar som förvaras hos Region Uppsala. Du behöver varken tala om vem du är eller varför du vill ta del av informationen. Vissa restriktioner finns vid sekretessbelagt material.

Information om allmänna handlingar

En handling är ett föremål som innehåller information av något slag. Informationen kan framställas i bland annat skrift, bild, ljudinspelning eller film.

Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller är upprättad hos myndigheten. Handlingar i privat verksamhet är inte allmänna eftersom att det inte finns lagstadgad rätt till insyn i sådana handlingar.

En allmän handling är antingen offentlig eller hemlig. Om en allmän handling är offentlig är myndigheten skyldig att vid förfrågan lämna ut den. Reglerna om hemliga handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelser om allmänna handlingar finns i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel.

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben

Kontakt

Juridik