Nyhetsbrev och rapporter

Ta del av omvärldsbevakning och kunskapsproduktion i form av nyhetsbrev, rapporter och andra skrifter! Biblioteksutveckling Region Uppsala håller dig à jour - och blickar framåt.

Varje månad ungefär skickar Biblioteksutveckling ut ett nyhetsbrev, som riktar sig till folkbiblioteksanställda i Uppsala län. Där hittar du tips, inspiration och information om vad som är på gång, både regionalt och nationellt. Även de som inte jobbar på länets bibliotek är förstås välkomna att prenumerera.

Rapporter och andra skrifter från Biblioteksutveckling

2021

Bibliotekspersonalens digitala kompetens

Resultat från självskattningstester 2018–2020

Av Lars-Åke Nordén och Linda Mannila. Pdf för utskrift.

2020

Läsfrämjande som professionellt objekt - rapport från fortbildning och följeforskning i ett interregionalt bibliotekssamarbete.

Av Jenny Lindberg, Julia Pennlert & Maria Ringbo, Högskolan i Borås. Pdf för utskrift.

2019

Arbete i regional biblioteksverksamhet

Ola Pilerot, Högskolan i Borås, på uppdrag av Kulturutveckling Region Uppsala. Pdf för uskrift.

2018

"Sen går jag hem när det stänger" - En studie av nyanländas biblioteksanvändning

Ola Pilerot och Jenny Lindberg. Högskolan i Borås. Läs som pdf. (Pdf för nedladdning/utskrift.) Pdf för uskrift.

 

Sammanfattning av revideringsarbetet inom Språknätet 2018.

Katarina Grelsson. Biblioteksurveckling Region Uppsala. Pdf för uskrift.

2017

Dela läslust - Hur går vi vidare?

Jenny Lindberg, Lisa Ångman & Ulrika Danielsson. Läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Läs som pdf. Pdf för uskrift.

 

Dela läslust - ur ett regionalt perspektiv.

Lisa Ångman. Biblioteksurveckling Region Uppsala. Pdf för uskrift.

 

"Allt vi gör är ju läsfrämjande": en fokusgruppstudie med deltagare i projektet Dela läslust.

Jenny Lindberg. Högskolan i Borås. Pdf för uskrift.

 

Digitala kompetenser - vägen till ett självskattningstest för folkbibliotekspersonal

Karolina Andersdotter, Eleonor Grenholm, Hanna Johansson, Sandra Spjuth & Linda Sävhammar. Pdf för uskrift.

 

"Läs med barnet - inte för det"

Två studier av föräldragruppsträffar på bibliotek i Uppsala län.

Åse Hedemark & Annika Nagorsen Kastlander. Biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet och Länsbibliotek Uppsala. Pdf för uskrift.

 

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – Slutrapport

Ola Pilerot & Frances Hultgren. Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Pdf för uskrift.

 

Samhälle och litteratur på regional nivå. Om den utökade satsningen litteratur i Uppsala län.

Pamela Schultz Nybacka. Pdf för uskrift.