Dans

Dansverksamhetens uppdrag är att främja, samordna, utveckla och synliggöra dans som konst- och uttrycksform, öka kunskapen om- och stärka strukturerna för danskonstområdet.

Målgrupperna är bland annat professionella fria utövare, institutioner, barn- och unga, kommuner och arrangörer.

Verksamheten ska verka för kontinuitet, hållbarhet och långsiktighet.

Skapa förutsättningar för de fria utövarna inom dans för att verka och bo i länet och att medborgare ska få möjlighet att se och uppleva danskonst av hög kvalitet.

Sedan 2016 är Region Uppsala part i det nationella turnénätverket Dansnät Sverige med UKK som samarbetspart. Verksamhetsutvecklaren dans är den som samordnar detta i regionen.

Varje år visas fyra internationella och nationella gästspel på UKK inom Dansnät Sverige.

Utöver detta gör vi bland annat:

  • Utlyser nationellt residens inom danskonstområdet
  • Mentorskapsprogram, utveckling av den regionala dansen
  • ”Dans på annorlunda spelplatser” i samarbete med bland annat Uppsala konstmuseum
  • Skapa dans – Regional och nationell tävling i eget skapande för unga
  • Danssommarjobbet i Tierp och Uppsala
  • Nätverksträffar

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Hitta på sidan