Danssommarjobbet – för dig som gått ut årskurs 9

Danssommarjobbet riktar sig till ungdomar som gått ut årskurs 9 som älskar att dansa och vill prova på yrket som dansare. Tillsammans med en professionell koreograf arbetar dansarna fram en föreställning som visas upp i slutet av projektet på offentlig plats.

Arbetsdagarna är uppbyggda likt hur ett professionellt danskompani arbetar – uppvärmningsklass, repetitioner och slutligen föreställningar. Danssommarjobbet riktar sig till dig som älskar att dansa och vill prova på yrket som dansare. Du som söker bör ha någon form av dansvana, alla dansstilar välkomnas.

Danssommarjobbet är ett samarbete mellan Region Uppsala, Tierps kommun, Östhammars kommun, Älvkarleby kommun och Uppsala kommun.

Danssommarjobbet i Tierp

Danssommarjobbet i Tierp pågår under tre veckor mellan 12–29 juni på Kulturhuset Möbeln i Tierp. Du som är folkbokförd i Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommun är välkommen att ansöka.

Ansökan och audition Tierp

Sista ansökningsdag 4 april!

Steg 1: Ansökan till Danssommarjobbet görs via Tierps kommuns webbsida. Fyll i dina uppgifter och erfarenheter för att söka. 

Arbetsdagarna är upplagda som ett professionellt danskompani arbetar – uppvärmningsklass, repetitioner och slutligen föreställningar. Föreställningarna framförs på offentliga platser i kommunerna under den sista arbetsveckan. Projektet leds av en verksam professionell koreograf.

Steg 2: Audition – provdansa för danssommarjobbet. Efter du har skickat in din ansökan kommer du bli kallad till en dansklass i Tierp (Kulturskolans lokaler). Här kommer ni i grupp att genomföra en uppvärmningsklass och ta del av ett koreografiskt rörelsematerial tillsammans med koreografen. Alla moment genomförs i grupp. Provdanstillfället är obligatoriskt. Efteråt får du besked om du har fått jobbet eller inte och kan välja att tacka ja eller nej till jobberbjudandet.

Audition söndag 16 april klockan 11–13 på Kulturskolan Tierp

Juryn består av Emelie Englund (projektledare dans, Region Uppsala), Alexandra Holmberg (koreograf) och Audrey Thompson (danspedagog, Kulturskolan Tierp).

Danssommarjobbet i Uppsala kommun

Danssommarjobbet i Uppsala arrangeras av Uppsala kulturskola och Region Uppsala under tre veckor i början av sommaren. Projektet leds av en professionell koreograf som tillsammans med dansarna arbetar fram en föreställning som visas sista arbetsveckan på offentlig plats i Uppsala. För att kunna söka danssommarjobbet i Uppsala behöver du vara folkbokförd i Uppsala.

Ansökan och audition Uppsala 14 mars

Sista ansökningsdag 7 mars! Ansökan till Danssommarjobbet görs i två steg:

Steg 1: Skriftlig ansökan - Gör en ansökan på Uppsala kommuns webb senast tisdag 7 mars. Skriv i din intresseanmälan att du är intresserad av att arbeta med danssommarjobbet. Beskriv dina danserfarenheter och varför just du ska få jobbet.

Steg 2: Audition – 14 mars klockan 19 i Kulturskolans danssal i Gamla Bolandsgymnasiets lokaler (Björkgatan 26) arrangeras en dansaudition som fungerar ungefär som en danslektion. Presentera eget material eller redan existerande material. På audition får du möta koreografen och tillsammans med en jury väljer koreografen ut vilka som blir erbjudna årets danssommarjobb.

18.45 Dörrarna till lokalen öppnas för ombyte och uppvärmning (Björkgatan 26, Uppsala Kulturskolas danssal).

19.00 Registrering – registrera dig för audition. 

19.30 Provdanslektion – presentera ditt material.

21.00 Avslutning

Om du inte får en plats på Danssommarjobbet kommer du att erbjudas ett annat sommarjobb inom kommunen. Observera att du behöver göra både steg 1 och steg 2 för att din ansökan till danssommarjobbet ska vara fullständig. Du behöver också närvara på audition för att kunna få chans att vara med i sommar. För frågor gällande anställningen och lön kontakta Uppsala Kommun feriejobb@uppsala.se. Mer information om feriejobb finns på

Uppsala kommuns hemsida

Kontakt

Emelie Englund