Nyhetsbrev och rapporter

Ta del av omvärldsbevakning och kunskapsproduktion i form av nyhetsbrev, rapporter och andra skrifter! Biblioteksutveckling Region Uppsala håller dig à jour - och blickar framåt.

Ungefär varje månad skickar Biblioteksutveckling ut ett nyhetsbrev, som riktar sig till folkbiblioteksanställda i Uppsala län. Där hittar du tips, inspiration och information om vad som är på gång, både regionalt och nationellt. Även de som inte jobbar på länets bibliotek är förstås välkomna att prenumerera.

Rapporter och andra skrifter från Biblioteksutveckling

Nedanstående skrifter finns i elektronisk form. Ett fåtal publikationer finns även i tryckt format. För beställning kontakta regionbiblioteket@regionuppsala.se.

2022

Arbete och fritid pågår. Om gårdagens och morgondagens arbetsplatsbibliotek. Ladda ner pdf.

Pamela Schultz Nybacka

2021

Bibliotekspersonalens digitala kompetens. Resultat från självskattningstester 2018–2020.

Lars-Åke Nordén och Linda Mannila.

2020

Läsfrämjande som professionellt objekt - rapport från fortbildning och följeforskning i ett interregionalt bibliotekssamarbete.

Jenny Lindberg, Julia Pennlert & Maria Ringbo, Högskolan i Borås.

2019

Arbete i regional biblioteksverksamhet.

Ola Pilerot, Högskolan i Borås, på uppdrag av Kulturutveckling Region Uppsala. Ladda ner pdf.

2018

"Sen går jag hem när det stänger" - En studie av nyanländas biblioteksanvändning.

Ola Pilerot och Jenny Lindberg. Högskolan i Borås. 

2017

Dela läslust - Hur går vi vidare?

Jenny Lindberg, Lisa Ångman och Ulrika Danielsson. Läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. 

 

"Läs med barnet - inte för det"

Två studier av föräldragruppsträffar på bibliotek i Uppsala län.

Åse Hedemark och Annika Nagorsen Kastlander. Institutionen för ABM, Uppsala universitet och Länsbibliotek Uppsala.

 

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – Slutrapport.

Ola Pilerot & Frances Hultgren, Högskolan i Borås.

 

Samhälle och litteratur på regional nivå. Om den utökade satsningen litteratur i Uppsala län.

Pamela Schultz Nybacka.