Konst – bild och form

Vi jobbar för att öka intresset, kunskapen och utövandet av konst. Konsten ska vara tillgänglig för alla invånare i Uppsala län.

Hos oss finns verksamhetsutvecklare för konst som på heltid stödjer, främjar och utvecklar bild- och formområdet i länet. I uppdraget ingår att stärka olika scener för samtidskonsten och samtidigt utveckla nya vägar som ökar tillgänglighet och delaktighet. Samverkan med andra regioner, nationellt och internationellt är en viktig del i detta arbete.

Tre penslar i närbild

Hur får jag konstuppdrag?

Läs mer om nya gestaltningsuppdrag.
Person som står framför staffli och målar

Mentorskapsprogram och residens

Sök vårt mentorskapsprogram eller ansök om konstresidens.
Konstverk på sjukhus

Se tidigare konstuppdrag (regionuppsala.se)

Vår konst finns ofta i entréer, väntrum och andra offentliga lokaler. Den är tillgänglig för alla.

Mer om vårt uppdrag

Det regionala uppdraget konst handlar om att på olika sätt främja konsten i Uppsala län. Det övergripande målet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet med inriktning samtidskonst. 

De professionella konstnärernas förutsättningar att utöva sitt yrke och en utvecklad samverkan dem emellan är i fokus för oss. Det handlar också om att stärka kunskapen inom regionen och kommunerna om konstnärernas kunskap och villkor. Vi är en resurs för att stärka det konstpedagogiska arbetet i länet vilket främjar barn- och unga. Vi är också en resurs och kompetensutvecklare för konstlivet och kommunernas långsiktiga utvecklingsarbete inom området.

Kontakta oss om konst

Har du tankar, idéer eller frågor om konst, bild och form? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Andreas Bjersby

Enhetschef konstenheten

Yvonne Billman

Projektledare konst

Wanja Eriksson

Projektledare

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst