Stöd till skolresor med UL – Kulturresa

Vi vill öka möjligheten för barn och ungdomar, inom barnomsorg och grundskola i vårt län att kunna ta del av länets rika kulturutbud. Vi kallar vårt stöd till skolresor med UL för Kulturresa.

Vad innebär erbjudandet om Kulturresa?

Kulturresa innebär att förskolor, skolor och fritidshem kan boka kostnadsfria resor på den ordinarie trafiken på UL:s bussar och tåg. Vi vill öka möjligheten för barn och ungdomar, inom barnomsorg och grundskola i vårt län att kunna ta del av länets rika kulturutbud.

Vi ser Kulturresa som ett komplement till de resor som barnomsorgen och grundskolan själva anordnar och bekostar. Vi uppmanar barnomsorgen och grundskolan att försöka sprida resandet över skolåret samt att förlägga resan hem i nära anslutning till att aktiviteten slutar. Detta för att öka möjligheten för fler att kunna ta del av erbjudandet om Kulturresa.

Målgrupp

Erbjudandet om Kulturresa omfattar barn och unga inom förskoleverksamheten, grundskolan, förskoleklass och fritidsverksamheten i Uppsala län samt medföljande pedagog- eller lärare. Gymnasiet omfattas inte av erbjudandet.

Exempel på resmål:

 • Lövstabruk
 • Enköpings museum
 • Skokloster slott
 • Reginateatern
 • Upplandsmuseet
 • Region Uppsalas hälsoäventyr
 • Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet

Listan över Uppsala läns olika resmål.

Boka kulturresa

Bokning ska ske i så god tid som möjligt men senast 24 timmar innan resan genom UL:s hemsida www.ul.se/gruppresor

För frågor ring UL Kundtjänst på 0771-14 14 14 eller skicka e-post till gruppresor@ul.se.

Kriterier för kulturresa

 • Resorna gäller för besök av kultur- och folkhälsokaraktär; exempelvis institutioner, bibliotek och vissa evenemang. Godkända resmål finns angivna i särskild resmålslista.
 • Resor till idrotts- och sportevenemang omfattas inte av erbjudandet.
 • Resan sker under lågtrafiktid på vardagar och lov. UL avgör om ledig kapacitet finns.
 • Resorna gäller endast för pedagog- eller lärarledda grupper av barn och unga inom förskoleverksamheten, grundskolan, förskoleklass samt fritidsverksamheten. Gymnasiet omfattas inte av erbjudandet.

Praktisk information om bokning av Kulturresa finns hos ul.se.

Kontakt

Johannes Ehnsmyr

Strateg