Manusutveckling för dramatiker

Region Uppsala erbjuder under 2024 länets dramatiker och professionella teateraktörer handledning för att utveckla sina pjäser tillsammans med dramatikerna Astrid Menasanch Tobieson, Jonas Österberg Nilsson och Marie Persson Hedenius. Vill du utveckla en pjäsidé och ditt skrivande för scen? Ansök till ”Manusutveckling för dramatiker” senast den 14 januari 2024.

För att stödja och främja nyskriven dramatik och utveckla nya former för sceniskt berättande anordnar Region Uppsala ett manusutvecklingsprojekt under ht 2023 – ht 2024 för dramatiker och professionellt verksamma inom teater i länet. Under projektet får deltagarna utveckla sina pjäsidéer, ha manusläsningar och få feedback på sina manuskript.

Både du som är etablerad och du som är i början av din yrkeskarriär är välkommen att söka.

Projektets upplägg

Utifrån inkomna ansökningar väljs fyra deltagare ut att delta i projektet. Deltagarna och handledarna kommer att träffas vid fem tillfällen under perioden februari – december 2024 (3 timmar per träff arvoderas). Mellan träffarna förväntas deltagarna utveckla sina manus. Efter avslutad projektperiod kommer en publik reading att anordnas där skådespelare framför delar ur deltagarnas nyskrivna pjäser.

Handledare

Ansökan

  • Beskriv kortfattat vilken yrkesinriktning inom teaterområdet du har och varför du vill delta i manusutvecklingsprojektet (max 1000 tecken).
  • I din ansökan ska du även beskriva din pjäsidé/ditt koncept (max 2000 tecken) samt bifoga ett utdrag ur det manus du vill utveckla eller ur någon text skriven för scen som du tidigare skrivit (max tio A4-sidor).
  • Bifoga även CV/meritförteckning.
  • Skicka gärna in ansökningsdokumenten i PDF-format.

Skicka din ansökan till anni.gustafsson@regionuppsala.se med ämnesraden ”Manusutveckling för dramatiker”.

Ansök senast söndagen den 14 januari 2024.

Deltagarna väljs ut av Kulturutveckling i dialog med handledarna utifrån inskickade ansökningar. Vi prioriterar deltagare bosatta och verksamma i Uppsala län.

Personuppgifter

Här kan du ta del av hur Region Uppsala behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Har du frågor? Mejla eller ring oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater