Manusutveckling för dramatiker

Region Uppsala erbjuder under 2024 länets dramatiker och professionella teateraktörer handledning för att utveckla sina pjäser tillsammans med dramatikerna Astrid Menasanch Tobieson, Jonas Österberg Nilsson och Marie Persson Hedenius.

För att stödja och främja nyskriven dramatik och utveckla nya former för sceniskt berättande anordnar Region Uppsala ett manusutvecklingsprojekt under 2024 för dramatiker och professionellt verksamma inom teater i länet. Under projektet får deltagarna utveckla sina pjäsidéer, ha manusläsningar och få feedback på sina manuskript.

Både du som är etablerad och du som är i början av din yrkeskarriär är välkommen att söka.

Projektets upplägg

Utifrån inkomna ansökningar väljs fyra deltagare ut att delta i projektet. Deltagarna och handledarna kommer att träffas vid fem tillfällen under perioden mars – december 2024. Mellan träffarna förväntas deltagarna utveckla sina manus. Efter avslutad projektperiod kommer en publik reading att anordnas där skådespelare framför delar ur deltagarnas nyskrivna pjäser.

Handledare

Kontakt

Har du frågor? Mejla eller ring oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan