Samhälleliga faktorer

Denna studie undersökte barnavårdutredningar gällande föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF), med fokus på bedömningar av föräldraförmåga och barns behov. Det saknades ofta tydliga bedömningar av föräldraförmåga, var otydligt vilka behov som främjades av familjehemsplacering, och saknades hänsyn till familjernas livsomständigheter.

Care assessments concerning involuntary removal of children from intellectually disabled parents (Alexius & Hollander, 2014)

 

Denna studie undersökte barnmorskors kunskaper om, erfarenheter av, och attityder till gravida kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Majoriteten hade erfarenhet av kvinnor med IF men saknade utbildning om graviditet och IF. Majoriteten tänkte att kvinnor med IF inte klarar av föräldraskap och en tredjedel att kvinnor med IF inte ska bli föräldrar.

Midwives' knowledge of, attitudes towards and experiences of caring for women with intellectual disability during pregnancy and childbirth: A cross-sectional study in Sweden (Höglund, Lindgren, & Larsson, 2013)