Forskning Toolkit och Real Care Baby

Samtalsstöd och babysimulatorn ”Real Care Baby” – en väg till informerat val av vuxenliv för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar?

Toolkitmaterial med bildstöd.

Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) drömmer liksom andra om att bli föräldrar. FN konventionen ger alla människor rätt till det, men många ungdomar är också oroliga om man kommer att klara av att vara förälder. En oro som ofta delas av anhöriga och barn till föräldrar med IF blir i högre utsträckning placerade i familjehem.

Syftet med forskningen är att utvärdera om en intervention med samtalsmaterialet ”Toolkit Barn–vet jag vad det innebär” samt babysimulatorn Real Care Baby utvecklar kunskap och påverkar attityder till vuxenliv och föräldraskap hos ungdomar i gymnasiesärskolan.

En pilotstudie är genomförd och vetenskaplig artikel är publicerad: Janeslätt, G., Larsson, M., Wickström, M., Springer, L., & Höglund, B. (2018). An Intervention using the Tool-kit ”Children – what does it involve?” and the Real-Care-Baby simulator among students with ID - a feasibility study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

Hitta på sidan