Informerat val om eventuellt föräldraskap

Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter är i behov av särskild omsorg. De, liksom andra, drömmer om att bli föräldrar och FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger alla människor rätt till det.

två personer håller hand.

Att förebygga oönskade graviditeter hos ungdomar och unga vuxna handlar om att ge möjlighet till reflektion utifrån lättförståeligt underlag, anpassat till de kognitiva svårigheter som de har. Detta för att de ska kunna fatta informerade beslut om sitt vuxenliv.

Toolkit Barn-vet jag vad det innebär?

Ett samtalsmaterial som tagits fram för att hjälpa unga vuxna att göra informerade beslut om vuxenliv och föräldraskap. ”Barn – vet jag vad det innebär”, en del av det som kallas Toolkit. Materialet har skapats av Marja Hodes i Nederländerna, med stöd av ASVZ.

Utifrån fem teman, med bildstöd, konkretiseras vad det innebär att vara förälder. Tid, pengar, relationer, bostad och färdigheter.

Real Care Baby

Utöver Toolkit används även babysimulatorn Real Care Baby (RCB) för att ge unga erfarenheter av vad ett föräldraskap innebär.

Babysimulatorn Real Care Baby (RCB) i kombination med samtalsmaterialet Toolkit utvärderas bland elever på gymnasiumsärskolor inom ett forskningsprojekt.