Informerat val om eventuellt föräldraskap

Att förebygga oönskad graviditet innebär att både värna barnets rättigheter och att värna personer med funktionsnedsättnings rätt till lättförståeligt underlag så att de kan fatta beslut om eventuellt föräldraskap.

Att ha kunskap om och förstå vad det innebär att vara förälder är en förutsättning för att kunna göra ett informerat val om föräldraskap.

Ta del av SUF-Kunskapscentrums material som handlar om informerat val om eventuellt föräldraskap.

Toolkit

Toolkit-Barn vet jag vad det innebär? är ett manualbaserat, pedagogiskt samtalsmaterial som syftar till att konkretisera vad ett föräldraskap innebär. Det omfattar följande livsområden; Pengar, tid, bostad, relationer och färdigheter.

Toolkit kan användas för att underlätta för unga vuxna att fatta informerade beslut om sitt vuxenliv och eventuellt föräldraskap. Samtalsmaterialet kan även användas under graviditet för att förbereda föräldrar inför sitt kommande föräldraskap.

Materialet har skapats av Marja Hodes i Nederländerna, med stöd av ASVZ. SUF-Kunskapscentrum har översatt och vidareutvecklat Toolkit.

Toolkit kan laddas ner och skrivas ut. Toolkit får kostnadsfritt användas i klinisk verksamhet eller i utbildningssyfte. Det är dock inte tillåtet att göra förändringar i Toolkit eller använda materialet i kommersiellt syfte.

Babysimulator

Utöver Toolkit kan även en babysimulator användas för att ge unga erfarenheter av vad ett föräldraskap innebär.

Vilka behov har ett barn? Vilket ansvar har en förälder och vilket stöd kan behövas? Dessa frågor kan vara svåra att relatera till innan man själv är förälder och ändå är valet om föräldraskap kanske det viktigaste beslutet i livet.

En babysimulator efterliknar en verklig baby och ger möjlighet till en praktisk erfarenhet av ett spädbarns behov av omvårdnad. Med ett verklighetstroget simulatorprogram ger babysimulatorn en interaktiv upplevelse av vad ett föräldraskap kan innebära.

Syftet är att med anpassad information och kunskap ge möjlighet till reflektion och att fatta informerade beslut om eventuellt föräldraskap.

Babysimulatorn i kombination med samtalsmaterialet Toolkit har utvärderats bland elever på gymnasiumsärskolor inom ett forskningsprojekt. 

Yrkesverksamma inom Uppsala län har möjlighet att låna en babysimulator av SUF-Kunskapscentrum. SUF-Kunskapscentrum ger även yrkesverksamma möjlighet till utbildning för att lära sig användning av babysimulatorer.

Är du yrkesverksam inom Uppsala län och intresserad av att låna en babysimulator? Skicka en förfrågan till SUF-Kunskapscentrum här

Se filmer om erfarenheter av att låna babysimulator.

Hitta på sidan