Kognitiva svårigheter och föräldraskap

Att identifiera kognitiva svårigheter hos en person är inte alltid så lätt. Därför är det viktigt att yrkesverksamma känner igen hur kognitiva svårigheter kan yttra sig i vardagslivet och hur de kan påverka föräldraförmågan. Det är viktigt att yrkesverksamma har kunskap, metoder och arbetssätt som bidrar till att utveckla och stärka förälderns föräldraförmåga. Det handlar om barnet och barnets utveckling.

Två par håller i ett par barnskor.

Vad är kognitiva svårigheter?

Kognitiva funktioner är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.
Mer om kognitiva svårigheter

Föräldraskap vid kognitiva svårigheter

Svårigheter i de kognitiva funktionerna kan påverka en persons föräldraförmåga. Det kan till exempel handla om konsekvenstänkande, kommunikation samt att planera och strukturera vardagen.

Mer om föräldraskap vid kognitiva svårigheter

Lättillgängligt material 

Här finns SUF-Kunskapscentrums informationsmaterial för utskrift, kognitivt och kommunikativt stöd, checklistor samt filmer.

SUF-kunskapscentrums material

Fakta om funktionsnedsättningar

På webbplatsen för Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala, finns fakta om funktionsnedsättningar och diagnoser.

Infotekets fakta om funktionsnedsättningar