The UPS

The Understanding and Planning Support Approach (The UPS), är ett samtalsmaterial för ökad förståelse och planering av stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. The UPS är framtaget genom ett forskningsprojekt i Australien och målet är att få till en deltagande och konstruktiv dialog mellan professionella och föräldrar med hjälp av visuella kommunikationskort.