The UPS

The UPS är ett samtalsmaterial för ökad förståelse och planering av stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. The UPS är framtaget genom ett forskningsprojekt i Australien och målet är att få till en deltagande och konstruktiv dialog mellan professionella och föräldrar med hjälp av visuella kommunikationskort.