Referensgrupp med föräldrar

SUF-Kunskapscentrums referensgrupp utgörs av föräldrar som har intellektuell funktionsnedsättning, svagbegåvning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Händer i grupp.

Referensgrupp

SUF-Kunskapscentrum och referensgruppen träffas en gång i månaden. De erfarenheter och kunskaper som föräldrarna i referensgruppen delar med sig utav är en värdefull källa för att fånga och få angelägna frågor belysta. Föräldrarna deltar aktivt i arbetet med att sprida kunskap och utveckla anpassat föräldraskapsstöd. Dessutom granskar de och skriver informationsmaterial samt föreläser tillsammans med SUF-Kunskapscentrum.

Ställ en fråga

Ställ gärna en fråga till föräldrarna i referensgruppen. De besvarar vanligtvis frågor inom någon vecka. Kanske att fler personer har samma funderingar. Om du tillåter publiceras därför din fråga och referensgruppens svar anonymt här på webbsidan.