SUF ledningsgrupp

Ledningsgrupp

SUF-Kunskapscentrum har en regional ledningsgrupp. Den leds av verksamhetschef för SUF-Kunskapscentrum och utgörs av representanter från länets alla kommuner, Region Uppsala samt brukarorganisation.

Enköping kommun

Marie Holmberg, avdelningschef, Socialtjänst.

Heby kommun

Karina Alexson, enhetschef, Socialtjänst.

Håbo kommun

Elisabeth Orr Bågfors, avdelningschef, Socialtjänst.

Knivsta kommun

Liselotte Sjögren, enhetschef, Socialtjänst.

Tierp kommun

Jennie Hamberg Larsson, familjebehandlare, Socialtjänst.

Uppsala kommun

Sofia Bucht, enhetschef, Socialtjänst.

Siri Hallstan, områdeschef, Socialtjänst.

Älvkarleby kommun

Thomas Strand, samordnare, Socialtjänst.

Östhammar kommun

Jonas Karlberg, verksamhetschef, Socialtjänst.

Region Uppsala

Lena Axén, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdenheten.

Anna Högberg, distriktssköterska, Centrala Barnhälsovården.

Riksförbundet FUB

Judith Timoney, ombudsman, sakkunnig, Intressepolitiskt arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Hitta på sidan