SUF ledningsgrupp

Ledningsgrupp

SUF-Kunskapscentrum har en regional ledningsgrupp. Den leds av verksamhetschef för SUF-Kunskapscentrum och utgörs av representanter från länets alla kommuner, Region Uppsala samt brukarorganisation.

Enköping kommun

Marie Holmberg, avdelningschef, Socialtjänst

Heby kommun

Kerstin Dahlström, enhetschef, Socialtjänst

Håbo kommun

Göran Granath, enhetschef, Socialtjänst

Knivsta kommun

Liselotte Sjögren, enhetschef, Socialtjänst

Tierp kommun

Linda Isaksson Vestberg, enhetschef, Socialtjänst

Uppsala kommun

Katja Friberg, avdelningschef, Socialtjänst
Thomas Fäldt, strateg, Socialtjänst

Älvkarleby kommun

Lena Johansson tf. enhetschef, Socialtjänst

Östhammar kommun

Jonas Karlberg, verksamhetschef, Socialtjänst

Region Uppsala

Lena Axén, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdenheten
Py Rundqvist, projektkordinator, Centrala Barnhälsovården (föräldraledig)
Therese Norrman, projektkoordinator, Centrala Barnhälsovården

Riksförbundet FUB

Judith Timoney, ombudsman, sakkunnig, Intressepolitiskt arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Hitta på sidan