SUF ledningsgrupp

Många människor ror i en båt.

Ledningsgrupp

SUF-Kunskapscentrum har en regional ledningsgrupp. Den leds av verksamhetschef för SUF-Kunskapscentrum och utgörs av representanter från länets alla kommuner, Region Uppsala samt brukarorganisation.

Enköping kommun
Marie Holmberg, avdelningschef, Socialtjänst

Heby kommun
Kerstin Dahlström, enhetschef, Socialtjänst

Håbo kommun
Göran Granath, enhetschef, Socialtjänst

Knivsta kommun
Ruth Kusec Fredriksson, enhetschef, Socialtjänst

Tierp kommun
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef, Socialtjänst

Uppsala kommun
Katja Friberg, avdelningschef, Socialtjänst 
Thomas Fäldt, strateg, Socialtjänst 

Älvkarleby kommun
Åsa Larsson, enhetschef, Socialtjänst

Östhammar kommun
Jonas Karlberg, verksamhetschef, Socialtjänst

Region Uppsala
Lena Axén, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdenheten
Py Rundqvist, projektkordinator, Centrala Barnhälsovården

Riksförbundet FUB
Judith Timoney, ombudsman, sakkunnig, Intressepolitiskt arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Hitta på sidan