Konsultation

Möter du i ditt arbete föräldrar med kognitiva svårigheter såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism, adhd eller svagbegåvning? Kanske möter du deras barn?

Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska möjliggöra tidiga insatser och anpassat stöd. SUF-Kunskapscentrum har möjlighet att ge konsultation i ett specifikt ärende.

Vad tycker yrkesverksamma?

Professionella som tagit del av konsultationerna har uttryckt att den kunskap som SUF-Kunskapscentrum kan ge om målgruppen har varit till hjälp i arbetet med familjer. 

Konsultation inom Uppsala län

Inom Uppsala län erbjuder SUF-Kunskapscentrum kostnadsfri konsultation i ett specifikt men avidentifierat ärende.

Konsultation inom Uppsala län (pdf).

Konsultation utanför Uppsala län

För verksamheter som inte tillhör Uppsala län ges konsultation i mån av tid. Detta sker digitalt. Kostnad: 1250 kronor exklusive moms per timme. Inför förfrågan till SUF-Kunskapscentrum om konsultation behöver kostnaden vara förankrad hos arbetsgivaren. Detta för att inte fördröja tiden innan konsultationen kan påbörjas. I samband med konsultation utanför Uppsala län, så behöver ni skicka e-post med fakturaadress och eventuell referens.

Konsultation utanför Uppsala län (pdf).