Konsultation

Möter du i ditt arbete föräldrar med kognitiva svårigheter såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism, adhd eller svagbegåvning? Kanske möter du deras barn?

Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska möjliggöra tidiga insatser och anpassat stöd. SUF-Kunskapscentrum har möjlighet att ge konsultation i ett specifikt ärende.

Vad tycker yrkesverksamma?

Professionella som tagit del av konsultationerna har uttryckt att den kunskap som SUF-Kunskapscentrum kan ge om målgruppen har varit till hjälp i arbetet med familjer. 

Vad kostar det?

Konsultationerna är kostnadsfria inom Uppsala län. För verksamheter som inte tillhör Uppsala län ges konsultation i mån av tid. Detta sker via Skype eller annan vald mediaform för distansmöte. Kostnad: 1100 kr exkl. moms per timma (gäller 2020).

Att tänka på innan en konsultation

Inför förfrågan till SUF-Kunskapscentrum om konsultation behöver kostnaden vara förankrad hos arbetsgivaren. Detta för att inte fördröja tiden innan konsultationen kan påbörjas. I samband med konsultationen behöver ni skicka en e-mail med fakturaadress och eventuell referens.

Konsultation (pdf).

Kontakt

Sandra Melander

Beteendevetare

Lydia Springer

Psykolog