Digital utbildning - Föräldrar med kognitiva svårigheter med barn i samhällsvård

Tid

24 oktober 2024 kl. 09.00 – 16.00

Plats

Digitalt - Teams

Innehåll

Under utbildningen presenteras lättförståeligt bildstöd för utredningsarbetet och umgängesplanering, viktiga anpassningar i bemötande och utformning av insatser som är särskilt viktigt att tänka på för att förbättra kvalitén på umgänge.
I utbildningen deltar också mammor med erfarenheter av att ha barn som är familjehemsplacerade och som deltagit i stödgruppen Mamma Trots Allt. De förmedlar sina tankar kring bemötande och struktur som har varit nödvändiga och hjälpsamma.

Utbildare

Lydia Springer, psykolog, specialist i klinisk psykologi.
Jeanette Ahlén, socionom, barnhandläggare.

Deltagarlänk

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Länk till utbildningen mailas ut till de som anmält sig.

Avgift 

Ingen deltagaravgift för verksamheter inom Uppsala län.
För intresserade utanför länet är avgiften 2 100 kr exkl. moms per deltagare.

Inbjudan och program

Ladda ner inbjudan och program för utskrift.