Utbildning till gruppledare för Mamma och Pappa Trots Allt 2024

Tid

1 februari 2024 kl. 9.00-15.30
2 februari 2024 kl. 9.00-15.30
Metodstöd 26 april 2024 kl. 9.00-12.00 

Plats

Digitalt.

Kursledare

Lydia Springer och Jeanette Ahlén.

Innehåll

Deltagare erbjuds en utbildning som innefattar kunskap om målgruppen, metoden Mamma och Pappa Trots Allt samt metodstöd. För mer information om metoden se ”Utvärdering av stödgrupp för föräldrar med barn i samhällsvård -Mamma Trots Allt”. Utbildningen är riktad till yrkesverksamma som är intresserade av att genomföra grupper enligt metoden i den egna kommunen. Utbildningen omfattar två dagar och ett uppföljande metodstödstillfälle.
Det kommer vara möjligt för deltagare från övriga län att till en kostnad boka in ytterligare metodstöd.

Mer information om metoden

Utvärdering av stödgrupp för föräldrar med barn i samhällsvård.pdf

Anmälan

Länk till anmälan
Senast 1 december 2023.

Frågor

Lydia Springer.

Avgift 

Ingen deltagaravgift för verksamheter inom Uppsala län.
För intresserade utanför länet är avgiften 3600 kr exkl. moms per deltagare.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Inbjudan och program

Ladda ner inbjudan och program för utskrift.