Utbildning till gruppledare för Mamma och Pappa Trots Allt 2023

Tid

9 mars 2023 kl. 9.00-15.30
10 mars 2023 kl. 9.00-15.30
Metodstöd 1 juni 2023 kl. 9.00-12.00 

Plats

Digitalt.

Kursledare

Lydia Springer och Jeanette Ahlén.

Innehåll

Mamma och Pappa Trots Allt är en stödgrupp för föräldrar
med kognitiva svårigheter och vars barn är familjehemsplacerat.
Deltagare erbjuds en utbildning som innefattar kunskap om målgruppen, metoden Mamma och Pappa Trots Allt samt metodstöd.
Utbildningen är riktad till yrkesverksamma som är intresserade av att genomföra grupper enligt metoden i den egna kommunen.
Utbildningen omfattar två dagar  och ett uppföljande metodstödstillfälle. Det kommer vara möjligt för deltagare från övriga län att till en kostnad boka in ytterligare metodstöd.

Mer information om metoden

Utvärdering av stödgrupp för föräldrar
med barn i samhällsvård Mamma Trots Allt (pdf).

Anmälan

Länk till anmälan
Senast 6 mars 2023.

Frågor

Lydia Springer.

Avgift 

Ingen deltagaravgift för verksamheter inom Uppsala län.
För intresserade utanför länet är avgiften 3200 kr exkl. moms per deltagare. 
Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Inbjudan och program

Ladda ner inbjudan och program för utskrift.
Gruppledarutbildning Mamma och Pappa Trots Allt (pdf).