Nationell SUF-Konferens 2024

Tid

15 maj 2024 kl. 08.30-15.00

Plats

Digitalt - Teams

Innehåll

En konferens med inspiration för alla som är intresserade av hur livsvillkor och hälsa för familjer där föräldrar har kognitiva svårigheter kan förbättras. 

För vem?

Konferensen vänder sig till alla som har intresse av frågor om anpassat föräldraskapsstöd, så som yrkesverksamma, föräldrar och anhöriga som möter föräldrar med kognitiva svårigheter liksom brukarorganisationer och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Deltagarlänk

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Länk till konferensen.

Avgift 

Ingen deltagaravgift. 

Inbjudan och program

Ladda ner inbjudan och program för utskrift.

Utvärdering

https://forms.office.com/e/a20r7x2nVD