PYC

Tid

17 september 2024 kl. 09.00-12.00 (digital föreläsning).
26 september 2024 kl. 09.00-16.00
3-4 oktober 2024 kl. 09.00-16.00
Metodstöd vid 7 tillfällen en gång i månaden (digitalt).

Plats

Uppsala

Innehåll

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrastödsprogram som syftar till att erbjuda föräldrar med kognitiva svårigheter ett anpassat föräldraskapsstöd. PYC stödjer inlärning och utveckling av föräldraförmågan genom ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd. Syftet är att stärka föräldrars samspel med och omvårdnad om sitt barn.
Utbildningen startar den 17 september med en obligatorisk digital föreläsning kl 9-12, därefter sker grundutbildningen den 26 september samt den 3-4 oktober på plats i Uppsala.
Mer information om PYC finns på www.pyc.se

Anmälan

Intresseanmälan  för kostnadsfri utbildningsplats för yrkesverksamma inom Uppsala län.
Anmälan för utbildningsplats för yrkesverksamma utanför Uppsala län.

Avgift 

Kostnadsfritt för yrkesverksamma inom Uppsala län.
16 900:- (ex moms) för yrkesverksamma utanför Uppsala län.

Kontakt

För mer information kontakta regional samordnare för PYC Sandra Melander.