Allmän kurs 1 "Nära dig"

För dig som inte har några tidigare gymnasiestudier och saknar yrkeserfarenhet.

Kursupplägg

I kursen får du jobba med frågor som berör ditt liv och din närhet till Uppsala och vårt län. Du känner också att du behöver tid att komma igång med studier. Här finns möjlighet till individuell utveckling tillsammans med andra. Vi bedriver blockstudier vilket innebär att du under åtta veckor arbetar med två olika block i veckan. Under ett läsår är det fyra stycken åtta-veckorsperioder. Skapande verksamhet och fysisk aktivitet ingår. Kursen är första steget till en gymnasiekompetens.

Vem kan söka kursen?

Du som inte har några tidigare gymnasiestudier och saknar yrkeslivserfarenhet söker till denna kurs. Du ska ha fullföljt dina grundskolestudier och kunna tala och skriva svenska. Nyfikenhet, upptäckarglädje och studiemotivation är nyckelord för dig!

Ämnesbeskrivningar

Svenska: "Vad är budskapet", "En värld full av ord"

I dessa studieblock får du träna studieteknik, läsa andras och skriva egna texter samt öva dig i berättandets konst. Du arbetar tillsammans med gruppen med projekt inom olika språkområden som exempelvis recensioner, referat, insändare och "internetspråk". Du får presentera dina arbeten såväl i skrift som muntligt inför gruppen.

Historia: "Tidresan tur och retur"

I blocket arbetar du och dina studiekamrater med vår världs historia ur olika perspektiv fram till 1900-talet. Vi gör små fördjupningar inom valda områden som redovisas på ett varierat sätt. Möjlighet finns till studiebesök.

Psykologi: "Lär känna Dig själv"

Här får du arbeta med socialpsykologi där vi tittar på individens och gruppens samspel. Vi jobbar med "livet" som röd tråd  och ser olika psykologiska teoriers synsätt på vår utveckling. Arbetet sker både gemensamt utifrån föreläsningar,  diskussioner och enskilt genom mindre egna arbeten.

Naturkunskap: "Miljö och framtid"

Bakom blockrubriken döljer sig baskunskaper i exempelvis ekologi, kemi, geografi och energi. Du får arbeta både enskilt och i grupp. Du eller gruppen formulerar er kring en frågeställning inom dessa områden som ni sedan presenterar muntligt och skriftligt.

Samhällskunskap: "Makt och pengar"

I dessa block får du tillfälle att lära känna Uppsala, stadens framväxt och hur kommunen styrs. Hur kan du påverka ditt liv och var fattas de verkliga besluten? Vi studerar ekonomi och gör en egen budget. Vi tittar på vilka inköp vi faktiskt gör och diskuterar hur pengarna ska räcka. Studieteknik vävs in i arbetena som vi gör. Vi planerar gemensamma studiebesök.

Engelska

Vi använder språket aktivt, exempelvis när vi samtalar med varandra, läser litteratur eller skriver olika texter. Du får arbeta mycket med skönlitteratur och analyser som du presenterar på engelska. Du studerar tillsammans med andra som är på samma nivå som du.

Matematik

I matematik utgår vi från din egen nivå och jobbar vidare därifrån. Vi gör det tillsammans med andra. Innehållet kan se olika ut i de olika grupperna. Det handlar om allt ifrån de fyra räknesätten och hur vi kan använda matematiken i vardagen till mer matematiska formler och textförståelse.

Tema

Här kan du välja mellan olika alternativ och du gör ett eller två val varje läsår. Du kan exempelvis välja mellan bild, film, drama, skrivande och körsång.

Friskvård

Som ett led i skolans hälso- och miljöprofil ingår fysisk aktivitet med en timmes friskvård i veckan. Här ser du några exempel: Bordtennis, mindfulness, paddla kanot eller cykling.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1.800 kronor per läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Ht: 2020-08-17 - 2020-12-18
Vt: 2021-01-11 - 2021-05-28

Person som skriver under ett formulär.

Ansökan

Skolan utökar antalet platser och ansökan är fortfarande öppen! Läs mer här!
Digitalt öppet hus, välkommen!

Digitalt Öppet hus 7/5

Se filmen från livesändningen! Möt personal och deltagare samt få en rundvandring på skolan.

Kontakt

Telefon: 018-611 66 10 (telefonsvar), 018-611 66 06
E-post: uppsala.folkhogskola@regionuppsala.se