Allmän kurs 3 "Global utblick"

För dig som studerat minst två år på folkhögskola eller har en två-årig gymnasieutbildning. Ansökan till hösten är stängd!

Kursupplägg

Tonvikten i kursen ligger på globala frågor och hur vi använder jordens resurser. Studierna bedrivs till stor del som projekt och är inriktade på gymnasie-gemensamma ämnen. Vi bedriver blockstudier vilket innebär att du under åtta veckor arbetar med två olika projekt i veckan. Under ett läsår är det fyra stycken åtta-veckorsperioder. Dessutom ingår skapande verksamhet och fysisk aktivitet. Efter fullföljd och godkänd kurs med godkänd närvaro ges grundläggande behörighet och särskilda behörigheter.

Vem kan söka kursen?

Du skall ha studerat minst två år på folkhögskola eller ha en två-årig gymnasieutbildning med gymnasiegemensamma ämnen. Du kan också gått en tre-årig utbildning men inte fullföljt eller fullgjort den. Ditt intresse för nya kunskaper och forskning är stort och för att tillsammans med andra utforska vår värld.

Ämnesbeskrivningar

Svenska: "Litteraturens livskraft", " Littertur från olika kulturer"

Du får läsa litteraturhistoria, från forntiden till modernismen. Du gör ett större arbete om en epok, en bok och en författare och utför textanalyser. Du får en inblick i litteratur från olika kulturer. Vad skriver man om och hur? Du läser en bok och gör ett arbete som innehåller en bokanalys och en fördjupning av ett tema i boken. Dina arbeten presenteras både muntligt och skriftligt.

Historia: "Jorden runt på 8 veckor"

Här arbetar du med historia ur ett internationellt perspektiv. Vi diskuterar hur historia skrivs; av vem och för vem. Hur är det med de historiska källorna? Efter en övergripande genomgång av de historiska epokerna får du arbeta självständigt med ett eget valt fördjupningsarbete som sedan presenteras muntligt och skriftligt. Vi kommer att göra ett eller flera studiebesök, utifrån vad vi gemensamt bestämmer.

Religion: "Människor och tro"

I blocket får du möjlighet att arbeta med livsfrågor och olika sätt att tolka livet. Varje vecka har vi "filosofiska timmen" då vi kastar oss ut på djupt vatten och samtalar kring olika livsfrågor. Du kommer att få tillfälle att tillsammans med några studiekamrater fördjupa dig i ett fritt valt område som redovisas i en muntlig presentation och ett skriftligt PM. Kursen innehåller flera studiebesök.

Naturkunskap: "Dinosaurier och CSI"

Följ med på en resa som besvarar frågorna: Var och hur började allting, hur har livet utvecklats och hur kommer det att se ut i framtiden. Vi jobbar med allt från kosmos till DNA och gör mer djuplodande analyser ur ett vetenskapligt perspektiv. Dina arbeten redovisas både muntligt och skriftligt.

Samhällskunskap: "Vad får hjulen att snurra?", "Globalisering - hot eller möjlighet?"

Här jobbar vi med Sveriges ekonomiska utveckling från 1945 till nutid. Vi kopplar denna utveckling till en rad områden: socialt, genus, kultur, mode, musik mm, samt diskuterar tillväxtens gränser. Arbeten sker i mindre grupper med muntlig redovisning. I det andra temat arbetar vi med frågor kring globaliseringen och dess effekter. Alla väljer en individuell fördjupning och gör ett granskande PM som redovisas skriftligt och muntligt.

Engelska

Vi använder språket aktivt, exempelvis när vi samtalar med varandra, läser litteratur eller skriver olika texter. Du får arbeta mycket med skönlitteratur och analyser som du presenterar på engelska. Du studerar tillsammans med andra som är på samma nivå som du.

Matematik

I matematik utgår vi från din egen nivå och jobbar vidare därifrån. Vi gör det tillsammans med andra. Innehållet kan se olika ut i de olika grupperna. Det handlar om allt ifrån de fyra räknesätten och hur vi kan använda matematiken i vardagen till mer matematiska formler och textförståelse.

Kreaktivitet

Här kan du välja mellan olika alternativ och du gör ett eller två val varje läsår. Du kan välja mellan bild, textilt hantverk, drama, skrivande, gitarr, körsång och odling och trädgård.

Friskvård

Som ett led i skolans hälso- och miljöprofil ingår fysisk aktivitet med en timmes friskvård i veckan. Här ser du några exempel: Pingis, paddla kanot, cykling, fotboll eller promenad.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1.800 kronor per läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Läsåret 2020-2021

Ht: 2020-08-17 - 2020-12-18

Vt: 2021-01-11 - 2021-05-28

Läsåret 2021

Vt: 2021-01-11 - 2021-05-28

Ht: 2021-08-23 - 2021-12-21

Läsåret 2021-2022

Ht: 2021-08-23 - 2021-12-21

Vt: 2022-01-10 - 2022-05-25

Digitalt öppet hus, välkommen!

Digitalt Öppet hus

Se filmen från livesändningen! Möt personal och deltagare samt få en rundvandring på skolan.

Kontakt

Telefon: 018-611 66 06

E-post: uppsala.folkhogskola@regionuppsala.se