Redogörelse för tillgänglighet på denna webbplats

Region Uppsala eftersträvar att så många som möjligt ska kunna använda och tillgodogöra sig informationen på regionens webbplatser. Den här redogörelsen gäller de webbplatser som listas nedan och beskriver hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetslagen), eventuella kända tillgänglighetsbrister och hur du kan rapportera brister.

Delar av webbplatserna är ännu inte helt tillgängliga men arbete pågår med att förbättra funktioner och innehåll.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller följande webbplatser:

 • regionuppsala.se
 • regionuppsala.se/halsoaventyret
 • regionuppsala.se/lasarettet-i-enkoping
 • regionuppsala.se/samverkanswebben
 • regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum
 • regionuppsala.se/uppsala-folkhogskola
 • regionuppsala.se/wiks-slott
 • regionuppsala.se/folktandvarden
 • regionuppsala.se/infoteket
 • regionuppsala.se/spraknatet
 • regionuppsala.se/wik-folkhogskola

Rapportera brister till oss

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet för Lagen om digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter och kända brister kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Åtgärdslista för kvarstående brister 

Efter en myndighetsgranskning av våra webbplatser kvarstår ett antal brister varav de flesta åtgärdas senast 27 januari 2021. Ett fåtal brister kan dock kräva längre tid.  

Delar av en text på andra språk än svenska ska vara korrekt markerade 

Klart senast 2021-01-27. 
I dagsläget finns inte så mycket innehåll på andra språk än svenska. Men utvalda budskap kommer att översättas till andra språk. I nuläget låter det väldigt märkligt när en svenskspråkig talsyntes försöker läsa upp text på engelska. Därför ska vi se till att hela sidor eller delar av text kodas på rätt sätt så att alla typer av hjälpmedel förstår vilket språk texten är skriven på.

Brister som kommer ta längre tid att åtgärda 

Smarta formulärfält 

Slutsats klar senast 2021-01-27. Om vi hittar en lösning åtgärdas bristen senast 2021-04-28. 
Formulärfält för namn, telefonnummer eller e-postadress ska i framtiden kunna kopplas ihop med ett hjälpmedel, så att ett hjälpverktyg exempelvis kan ge användaren bildstöd. För att det ska fungera måste varje fält "märkas upp" på ett speciellt sätt. Det finns ingen känd lösning på detta ännu.

Pressrummet 

Slutsats klar senast 2021-02-27. Om vi vidtar en större åtgärd beräknar vi vara klara senast 2021-11-24.
Sidan Pressrum innehåller nyheter som främst riktar sig till journalister. Men den är också av allmänintresse. Därför har vi idag valt att visa innehållet från pressrummet Via TT direkt på sidan med hjälp av en så kallad iframe. Iframen och innehållet följer idag inte gällande riktlinjer. Lösningen är att bygga en mer avancerad koppling mellan Via TT eller att ta bort iframen. 

Valideringsproblem i kod 

Delvis klart 2021-02-27.
Vi har några valideringsproblem i html-koden. De uppenbara felen åtgärdas snarast. Men vissa delar kan, vid eventuell åtgärd, skapa fler tillgänglighetsproblem än de löser. Efter analys återkommer vi med vilka valideringsproblem vi åtgärdar, vilka problem som är falska larm och vilka vi som kvarstår.

Kontakt

Om du har frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta webbredaktionen.
E-post: webben@regionuppsala.se