Redogörelse för tillgänglighet på denna webbplats

Region Uppsala eftersträvar att så många som möjligt ska kunna använda och tillgodogöra sig informationen på regionens webbplatser. Den här redogörelsen gäller de webbplatser som listas nedan och beskriver hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetslagen), eventuella kända tillgänglighetsbrister och hur du kan rapportera brister.

Delar av webbplatserna är ännu inte helt tillgängliga men arbete pågår med att förbättra funktioner och innehåll.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller följande webbplatser:

 • regionuppsala.se
 • regionuppsala.se/halsoaventyret
 • regionuppsala.se/lasarettet-i-enkoping
 • regionuppsala.se/samverkanswebben
 • regionuppsalas.e/suf-kunskapscentrum
 • regionuppsala.se/uppsala-folkhogskola
 • regionuppsala.se/wiks-slott
 • regionuppsala.se/folktandvarden
 • regionuppsalas.se/infoteket
 • regionuppsals.e/spraknatet
 • regionuppsalas.se/wik-folkhogskola

Rapportera brister till oss

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet för Lagen om digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter och kända brister kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Åtgärdslista för kvarstående brister 

Efter en myndighetsgranskning av våra webbplatser kvarstår ett antal brister varav de flesta åtgärdas senast 27 januari 2021. Ett fåtal brister kan dock kräva längre tid. 

Listor med nyheter, länkar och webbsidor ska vara äkta listor 

Klart senast 2021-01-27. 
Länklistor, till exempel med nyheter, länkar, evenemang och webbsidor (A-Ö) saknar korrekt uppmärkning. Att ”märka upp” något innebär att man i koden berättar vilken typ av innehåll en text är. Idag är alltså våra listor uppmärkta som rubrik och text. Men i januari, när bristen är åtgärdad, får den med talsyntes (eller annat hjälpmedel) listorna upplästa som faktiska listor. 

Länkar ska vara tydliga i sin färg, form och funktion 

Klart senast 2021-01-27. 
I listor och texter förekommer ofta länkar till dokument och andra webbsidor. Det kan vara ord som är länkade i löpande text eller listor med länkar. Idag framgår det endast med färg att en text är länkad. Visserligen har vi arbetat med kontraster men det räcker inte. I januari, när bristen är åtgärdad, kommer alla länkar vara i en lämplig blå kulör och understruken. Länkar kommer också att förstärkas (speciellt i listor) med en pil-symbol som prefix. 

Delar av en text på andra språk än svenska ska vara korrekt markerade 

Klart senast 2021-01-27. 
I dagsläget finns inte så mycket innehåll på andra språk än svenska. Men utvalda budskap kommer att översättas till andra språk. I nuläget låter det väldigt märkligt när en svenskspråkig talsyntes försöker läsa upp text på engelska. Därför ska vi se till att hela sidor eller delar av text kodas på rätt sätt så att alla typer av hjälpmedel förstår vilket språk texten är skriven på. 

Länktexter ska vara begripligt formulerade 

Klart senast 2021-01-27. 
Vissa länktexter är inte tillräckligt bra formulerade för att användaren ska kunna förstå vad länkarna leder till. Ett exempel är knappar märkta ”Läs mer”. Det är inte tillräckligt tydligt varken i vanliga länkar eller i knappar. Samtliga sidor ska justeras. Ett omfattande arbete som är klart senast 27 januari 2021. 

Felmeddelanden i formulär ska synas intill det fält som inte fyllts i korrekt 

Klart senast 2021-01-27. 
Om formulär fylls i felaktigt visas ett felmeddelande som uppmanar användaren att skriva om. Felmeddelandet ska placeras i anslutning till det fält som avses. Det här fungerar i dagsläget endast på några fält men kommer att åtgärdas. 

Formulärfälten ska ha bra kontraster mot bakgrunden 

Klart senast 2021-01-27. 
Kantlinjen i formulären ska göras betydligt tydligare. 

När man förstorar innehåll med zoomning får inte innehållet dölja annat innehåll och funktioner 

Klart senast 2021-01-27. 
När man använder webbläsarens funktion för zoomning ska man fortfarande kunna se allt innehåll. Det fungerar överallt utom när vi har långa ord i våra huvudrubriker. Då kan rubriken täcka navigeringen till höger på webbsidan. Det löser vi genom automatiska radbrytningar i rubriken. 

Rubriker ska vara äkta rubriker 

Klart senast 2021-01-27.
Vi är noga med att alltid använda riktiga rubriker när vi skriver våra artiklar. Men på ett ställe har det blivit ett fel i koden ett kodfel. Det gäller rubriken ”Kontakt” som ligger längst ner på sidan. Den är inte en riktig rubrik utan så kallad ”fetad”. Det gör att den som använder tangenter för att navigera på sidan lätt missar paragrafen ”Kontakt”. Samtliga sidor åtgärdas. 

Hela cookierutan ska synas även på små skärmar 

Klart senast 2021-01-27. 
När du besöker någon av Region Uppsalas webbplatser för första gången får du en fråga om vi får spara kakor i din webbläsare. Den informationsrutan faller lite utanför skärmen och syns inte i sin helhet. Det ska vi åtgärda. 

Fältet för sökfunktion ska vara begripligt för alla 

Klart senast 2021-01-27. 
När man använder sökfunktionen idag och använder hjälpmedel erbjuder vi en liten hjälptext för att man ska förstå att det är just en sökfunktion. Här har vi lagt två typer av hjälptexter bredvid varandra och de säger ungefär samma sak. Så ska det såklart inte vara och vi ska åtgärda detta. 

Funktion för text-till-tal 

Klart senast 2021-01-27. 
Det finns en funktion på varje webbsida som gör det möjligt att få texten uppläst eller förstorad. I den kontrollpanel som öppnas när du klickar på Uppläsning (och symbol öra) får du fram en kontrollpanel där du kan välja vad du vill ha för typ av stöd. I den här kontrollpanelen har det smugit sig in några småfel. Här är åtgärderna: 

 • Länken som startar funktionen får en maskinläsbar hjälptext
 • Knappen ”Återställ inställningar” får en begriplig hjälptext
 • Vid 200 procent förstoring skymmer inte spelaren underliggande text
 • Text om versionsinformation får en läsbar färgkontrast
 • Volymreglagets samtliga ikoner får bättre kontraster
 • Markerad text visas längre tid innan den försvinner 

Brister som kommer ta längre tid att åtgärda 

Smarta formulärfält 

Slutsats klar senast 2021-01-27. Om vi hittar en lösning åtgärdas bristen senast 2021-04-28. 
Formulärfält för namn, telefonnummer eller e-postadress ska i framtiden kunna kopplas ihop med ett hjälpmedel, så att ett hjälpverktyg exempelvis kan ge användaren bildstöd. För att det ska fungera måste varje fält "märkas upp" på ett speciellt sätt. Det finns ingen känd lösning på detta ännu.

Pressrummet 

Slutsats klar senast 2021-01-27. Om vi vidtar en större åtgärd beräknar vi vara klara senast 2021-11-24.
Sidan Pressrum innehåller nyheter som främst riktar sig till journalister. Men den är också av allmänintresse. Därför har vi idag valt att visa innehållet från pressrummet Via TT direkt på sidan med hjälp av en så kallad iframe. Iframen och innehållet följer idag inte gällande riktlinjer. Lösningen är att bygga en mer avancerad koppling mellan Via TT eller att ta bort iframen. 

Valideringsproblem i kod 

Delvis klart 2021-01-27. 
Vi har några valideringsproblem i html-koden. De uppenbara felen åtgärdas snarast. Men vissa delar kan, vid eventuell åtgärd, skapa fler tillgänglighetsproblem än de löser. Efter analys återkommer vi med vilka valideringsproblem vi åtgärdar, vilka problem som är falska larm och vilka vi som kvarstår.

Kontakt

Om du har frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta webbredaktionen.
E-post: webben@regionuppsala.se