Redogörelse för tillgänglighet på denna webbplats

Region Uppsala eftersträvar att så många som möjligt ska kunna använda och tillgodogöra sig informationen på regionens webbplatser. Den här redogörelsen gäller de webbplatser som listas nedan och beskriver hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetslagen), eventuella kända tillgänglighetsbrister och hur du kan rapportera brister.

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Delar av webbplatserna är ännu inte helt tillgängliga men arbete pågår med att förbättra funktioner och innehåll.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller följande webbplatser:

 • regionuppsala.se.
 • regionuppsala.se/halsoaventyret.
 • regionuppsala.se/lasarettet-i-enkoping.
 • regionuppsala.se/samverkanswebben.
 • regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum.
 • regionuppsala.se/uppsala-folkhogskola.
 • regionuppsala.se/wiks-slott.
 • regionuppsala.se/folktandvarden.
 • regionuppsala.se/infoteket.
 • regionuppsala.se/wik-folkhogskola.

Rapportera brister till oss

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet för Lagen om digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter och kända brister kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Åtgärdslista för kvarstående brister 

Webbplatsen är endast delvis tillgänglighetsanpassad

Efter en myndighetsgranskning av våra webbplatser kvarstår ett antal brister varav de flesta åtgärdas senast 27 januari 2021. Ett fåtal brister kan dock kräva längre tid.  

Pressrummet (idag iframe)

Slutsats klar 2021-03-10. Om vi vidtar en större åtgärd beräknar vi vara klara senast 2022-01-27.

Sidan Pressrum innehåller nyheter som främst riktar sig till journalister. Men den är också av allmänintresse. Därför har vi idag valt att visa innehållet från pressrummet Via TT direkt på sidan med hjälp av en så kallad iframe. Iframen och innehållet följer idag inte gällande riktlinjer. Lösningen är att bygga en mer avancerad koppling mellan Via TT eller att ta bort iframen. 

Dokument

Region Uppsala har ett pågående arbete med att tillgänglighetsanpassa publicerade dokument. Det är ett mycket omfattande arbete som beräknas vara klart 2024-06-30.
På våra webbplatser finns pdf-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det finns även dokument där det är fel på läsordningen och tabbordningen. I en del pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ.

Andra exempel på brister som kan förekomma i dokument:

 • Dokumentet saknar titel
 • Dokumentet har falska eller inga rubriker
 • Kursiv och fet text används som rubriker
 • Färgkontraster har låg ration
 • Tabeller används för styckeindelning
 • Länkar har bristande länktext
 • Punktlistor är falska punktlistor
 • Dokumentet är inscannat (ej maskinläsbart)
 • Text i bilder återges inte i äkta text
 • Dubbla radbrytningar förekommer
 • Sidhuvud och sidfot är byggda på tabeller (logotyp saknar alt-text)

På webbplatserna förekommer även word- och excellfiler som saknar tillgänglighetsanpassning.

Kontakt

Om du har frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta webbredaktionen.

E-post: webben@regionuppsala.se