Redogörelse för tillgänglighet på denna webbplats

Region Uppsala står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetslagen), eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och vi arbetar just nu på att åtgärda det som återstår. 

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från ”tillgänglighetslagen” är du välkommen att kontakta oss.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav ber vi dig meddela oss så att vi kan åtgärda det.

Om du inte är nöjd

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kvarstående brister

Delar av den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här redovisar vi för vad som återstår.

Generella problem

 • Det ges ingen förvarning om att vissa länkar som öppnas i nytt fönster.  [WCAG 2.4.4 (AA)]
 • iFrame innehåll saknar en beskrivning [WCAG 4.1.2 (AA)]
 • Länkar i brödtext identifieras endast med färg. [WCAG 1.4.1 (AA)]
 • Det finns innehåll som inte ingår i så kallade landmärken [WCAG 1.3.1 (AA)]
 • Vissa rubriker saknar innehåll [WCAG 1.3.1 (AA)]
 • Taggen ”I” (kursiv) används för att formatera text [WCAG 1.3.1 (AA)]
 • FAQ frågor identifieras inte som öppna eller stängda. [WCAG 4.1.2 (AA)]
 • Samma länktext används fler än en gång på samma sida. [WCAG 2.4.4 (AA)]
 • HTML används för att sätta ramar på tabeller och iFrames. [WCAG 1.3.1 (AA)]
 • Rubriker är inte alltid korrekt strukturerade [WCAG 2.4.10 (AA)]
 • Filnamn används som alt-text [WCAG 1.1.1 (AA)]
 • Element använder inte alltid unika ID. [WCAG 1.3.1 (AA)]
 • Utdrag ur diariet saknar rubriker [WCAG 1.3.1 (AA)]
 • Felsidan saknar angivet språk. [WCAG 3.1.1 (AA)]
 • Det går inte att få visuellt fokus på innehåll från Google Maps (kartfunktion). [WCAG 2.4.4  (AA)]

Kvarstående hinder för dig utan synförmåga

 • Videofilmer saknar syntolkning. [WCAG 1.2.5 (AA)]
 • Texter på engelska är inte uppmärkta med rätt språk. [WCAG 3.1.2 (AA)]

Kvarstående hinder för dig med nedsatt synförmåga

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Kontraster på länkar i ytor med färgad bakgrund är i vissa fall otillräcklig [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • WAI-Area bilder saknar alt-texter [WCAG 1.1.1 (AA)]

Kvarstående hinder för dig med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]

Kvarstående hinder för dig med nedsatt rörlighet

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]

Hinder som är svåra att åtgärda

Region Uppsala skapar många av sina dokument via system som dessvärre gör att de inte helt och hållet följer tillgänglighetslagen. Att anpassa dessa system tar tid. Vi omhändertar detta vid större uppgraderingar eller upphandlingar av nya system. Vi åberopar därför undantag för oskäligt betungande anpassning av systemen enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det förekommer dokument på denna webbplats som är producerade av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av Region Uppsala. Dessa dokument undantas från lagen enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så testar och bevakar vi webbplatsen

Vi har fått hjälp av Funka under utvecklingen av denna webbplats och varje punkt där vi ännu inte levererat är inplanerad för en så snabb åtgärd som möjligt. Utöver detta bevakar vi webbplatsen med hjälp av kvalitetstjänsten Siteimprove, som visar oss i fall nya brister tillkommer.

Senaste bedömningen gjordes den 2020-06-23.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-06-23.