Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Redogörelse för tillgänglighet på denna webbplats

Region Uppsala eftersträvar att så många som möjligt ska kunna använda och tillgodogöra sig informationen på regionens webbplatser. Den här redogörelsen gäller de webbplatser som listas nedan och beskriver hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetslagen), eventuella kända tillgänglighetsbrister och hur du kan rapportera brister.

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Delar av webbplatserna är ännu inte helt tillgängliga men arbete pågår med att förbättra funktioner och innehåll.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller följande webbplatser:

 • regionuppsala.se.
 • regionuppsala.se/halsoaventyret.
 • regionuppsala.se/lasarettet-i-enkoping.
 • regionuppsala.se/samverkanswebben.
 • regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum.
 • regionuppsala.se/uppsala-folkhogskola.
 • regionuppsala.se/wiks-slott.
 • regionuppsala.se/folktandvarden.
 • regionuppsala.se/infoteket.
 • regionuppsala.se/spraknatet.
 • regionuppsala.se/wik-folkhogskola.

Rapportera brister till oss

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet för Lagen om digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter och kända brister kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Åtgärdslista för kvarstående brister 

Webbplatsen är endast delvis tillgänglighetsanpassad

Efter en myndighetsgranskning av våra webbplatser kvarstår ett antal brister varav de flesta åtgärdas senast 27 januari 2021. Ett fåtal brister kan dock kräva längre tid.  

Pressrummet (idag iframe)

Slutsats klar 2021-03-10. Om vi vidtar en större åtgärd beräknar vi vara klara senast 2022-01-27.

Sidan Pressrum innehåller nyheter som främst riktar sig till journalister. Men den är också av allmänintresse. Därför har vi idag valt att visa innehållet från pressrummet Via TT direkt på sidan med hjälp av en så kallad iframe. Iframen och innehållet följer idag inte gällande riktlinjer. Lösningen är att bygga en mer avancerad koppling mellan Via TT eller att ta bort iframen. 

Dokument

Våra dokument är inte tillgänglighetsanpassade. Det är inte tillåtet att åberopa oskäligt betungande på grund av tid- och resursbrist. Men det är den faktiska anledningen. Vi återkommer med en plan för att åtgärda resurs- och tidsbristen när denna information kommit till oss på redaktionen.

Kontakt

Om du har frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta webbredaktionen.

E-post: webben@regionuppsala.se