Redogörelse för tillgänglighet på denna webbplats

Här beskriver vi hur regionuppsala.se med underwebbar uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, hur du kan få hjälp om du inte är nöjd och kända tillgänglighetsproblem. Vi beskriver även hur du kan rapportera in tillgänglighetsbrister till oss.

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller följande webbplatser:

 • regionuppsala.se
 • regionuppsala.se/halsoaventyret
 • regionuppsala.se/lasarettet-i-enkoping
 • regionuppsala.se/samverkanswebben
 • regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum
 • regionuppsala.se//region-uppsala-folkhogskola/
 • regionuppsala.se/wiks-slott
 • regionuppsala.se/folktandvarden
 • regionuppsala.se/infoteket

Webbplatsen strävar efter att följa lagkraven för tillgänglighet till digital offentlig service, men det finns brister som behöver åtgärdas, vilket beskrivs nedan.

Vissa delar av vår webbplats använder tredjepartsprodukter med Javascript som kan ha tillgänglighetsproblem. Vi arbetar aktivt med att undersöka och förbättra dessa områden.

Exempel på funktioner som kan innehålla tillgänglighetsbrister:

 • Politiska protokoll och sammanträdeshandlingar
 • Livesändning av regionfullmäktige
 • Rapporter och analyser via Power BI
 • Tabeller

Rapportera brister till oss

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet för Lagen om digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter och kända brister kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Åtgärdslista för kvarstående brister 

Dokument

På våra webbplatser kan det förekomma pdf-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där det är fel på läsordningen och tabbordningen. I en del pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ.

Andra exempel på brister som kan förekomma i dokument:

 • Dokumentet saknar titel
 • Dokumentet har falska eller inga rubriker
 • Kursiv och fet text används som rubriker
 • Färgkontraster har låg ration
 • Tabeller används för styckeindelning
 • Länkar har bristande länktext
 • Punktlistor är falska punktlistor
 • Dokumentet är inscannat (ej maskinläsbart)
 • Text i bilder återges inte i äkta text
 • Dubbla radbrytningar förekommer
 • Sidhuvud och sidfot är byggda på tabeller (logotyp saknar alt-text)

På webbplatserna kan det även förekomma word- och excellfiler som saknar tillgänglighetsanpassning.

Kontakt

Om du har frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta webbredaktionen.

E-post: webben@regionuppsala.se