Det här gör vi

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling. Tillsammans arbetar vi med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för dig som invånare.

Bild på personal i sjukvårdskläder

Hälsa och vård

Sjukvården är den största verksamheten i Region Uppsala.
Två personer och en liten hund på tåg

Kollektivtrafik

Vi har det totala ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län.
Bild på barn som leker i park

Kultur

Vi samordnar utvecklingen av kulturen i Uppsala län och fördelar regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.
Två personer arbetar med solceller på tak

Regional utveckling

Region Uppsala har en ledande roll i arbetet med att utveckla infrastrukturen, stärka näringslivet och skapa en hållbar och attraktiv region.

Du vet väl om att du alltid når oss via växeln 018-611 00 00? Om du behöver andra kontaktuppgifter har vi samlat dem till dig under Kontakta oss.

Fler kontaktuppgifter

Om oss

Fördjupa dig i hur Region Uppsalas ekonomistyrning och arbete med säkerhet-, beredskap- och miljöfrågor.

Organisation

Vår organisation består av regionfullmäktige, politiska nämnder och förvaltningar. Läs mer om hur vi är organiserade.

För dig som samverkar med Region Uppsala

På Samverkanswebben hittar du relaterad information kring bland annat innovation och forskning.