Det här gör vi

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling. Tillsammans arbetar vi med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för dig som invånare.

Våra ansvarsområden

Se hur vår verksamhet bidrar till visionen "ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft".

Om oss

Fördjupa dig i hur Region Uppsalas ekonomistyrning och arbete med säkerhet-, beredskap- och milljöfrågor.

Du vet väl om att du alltid når oss via växeln 018-611 00 00? Om du behöver andra kontaktuppgifter har vi samlat dem till dig under Kontakta oss.

Gå dit

Organisation

Vår organisation består av regionfullmäktige, politiska nämnder och förvaltningar. Läs mer om hur vi är organiserade.

För dig som samverkar med Region Uppsala

På Samverkanswebben hittar du relaterad information kring bland annat innovation och forskning.